Wielokierunkowa poprawa parametrów gleby – HumiCalc 4.0

Szeroko funkcjonującą oceną gleb w Polsce są klasy bonitacyjne (od I do VI). Opierają się one na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości oraz warunków uprawy. To, co umożliwia wzrost nawet bardziej wymagających gatunków roślin, takich jak pszenica, na gruntach zaszeregowanych do słabszych klas bonitacyjnych (np. IV a czy IV b) jest kultura rolna, na którą duży wpływ ma nasze działanie: uprawa, nawożenie mineralne i organiczne, wapnowanie. Te wszystkie czynności oddziałują na parametry fizyko-chemiczno-biologiczne gleby, a to one bezpośrednio odpowiadają za jej produktywność.

Uregulowane pH gleby to pierwszy parametr, który daje możliwość wykorzystania makroskładników dostarczanych w postaci nawozów mineralnych i organicznych. Prawidłowy odczyn mieszczący się w granicach 6,2–6,7 pH stwarza dobre warunki do rozwoju mikroorganizmów odpowiadających za rozkład materii organicznej oraz budowę struktury gruzełkowatej. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, w tym stosowania niektórych nawozów mineralnych, odczyn jest degradowany i prowadzi do zmniejszenia aktywności biologicznej warstwy uprawnej.

W rolnictwie stale poszukuje się rozwiązań mających na celu poprawę parametrów życiowych gleby. Nowością na rynku polskim jest HumiCalc 4.0, który bezpośrednio oddziałuje na jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Jest to granulowany nawóz wapniowy wzbogacony o kwasy humusowe i fulwowe, bor oraz bakterie Bacillus azotofixans.

Korzyści stosowania HumiCalc 4.0

  • Podnosi pH gleby
  • Aktywizuje życie biologiczne gleby
  • Wzbogaca glebę w azot
  • Podnosi zawartość boru w glebie

Bazą produktu jest kreda granulowana, którą można stosować w okresie uprawek pożniwnych, przedsiewnych, a także pogłównie. Jej wysoka reaktywność ułatwia penetrowanie warstwy uprawnej bez konieczności mieszania nawozu z glebą.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Skład HumiCalcu 4.0 jest tak d obrany, aby działanie poszczególnych komponentów się uzupełniało. Wapno w postaci kredy ma za zadanie stabilizować pH i daje podkład do rozwoju życia glebowego. Kwasy humusowe i fulwowe natomiast pobudzają życie biologiczne, co potwierdzają wyniki doświadczenia przeprowadzonego na UP Poznań. W badaniach udowodniono wpływ nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na wzrost działania enzymów glebowych oraz indeks biologicznej aktywności gleby* (tabela).

Wpływ nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na działanie enzymów oraz indeks biologicznej aktywności gleby* (BIF – Biological Index of Fertility).

Wyniki wskazują na istotny wpływ kwasów humusowych na życie biologiczne gleby. Blisko czterokrotny wzrost indeksu po zastosowaniu dawki 250 kg/ha to znakomity efekt. Inną zaletą nawozu HumiCalc 4.0 są bakterie Bacillus azotofixans, które mają możliwość wiązania azotu atmosferycznego oraz odpowiadają za rozkład resztek pożniwnych. Wydzieliny tych mikroorganizmów są doskonałym lepiszczem koloidów glebowych, co znacznie poprawia strukturę gleby i uwalnia składniki pokarmowe. Produkt został również wzbogacony o bor, którego w polskich glebach w zasadzie nie ma. Dzięki temu roślina uprawna w ciągu całego sezonu wegetacyjnego może uzupełniać jego niedobór przez system korzeniowy. Dokarmianie tym mikroelementem daje dobre efekty, jest to natomiast oddziaływanie skokowe w krótkim czasie. Możliwość pobrania składnika z podłoża daje mu mobilność w roślinie, co jest istotne szczególnie dla upraw wrażliwych na brak boru, np. rzepaku, buraka czy kukurydzy.

Fot. HumiCalc 4.0 to nawóz granulowany wzbogacony o bakterie, kwasy humusowe i fulwowe oraz bor

 

HumiCalc 4.0 działa wielokierunkowo. Podstawowa dawka przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównie wynosi od 250 do 500 kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie pH, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne) zaleca się ilość od 500 do 1000 kg/ha. Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy.

Może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych. Najkorzystniej jednak aplikować go pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. Wysiew wiosenny dla ozimin należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych polecany przed siewem lub pogłównie. W uprawach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, należy wprowadzać go jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.

Pamiętać należy, że życie gleby mocno powiązane jest z jej wilgotnością. Dla szybkiego i efektywnego rozwoju mikroorganizmów ten parametr w momencie zastosowania powinniśmy brać pod uwagę.

Źródło: materiał prasowy Osadkowski

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności