Ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców

Rynek pracy w Polsce boryka się w dalszym ciągu z problemem przewlekłości postępowań pozwalających zalegalizować pobyt i pracę cudzoziemców. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że – w zależności od regionu –  czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę przez urząd wojewódzki oscyluje w przedziale pomiędzy 3 a 6 miesięcy. Nie lepiej wygląda sytuacja z decyzjami o wydawaniu zezwoleń na pobyt i pracę: zdarza się, że czas postępowania wynosi 12 do 15 miesięcy.
 

Nieznacznie lepiej wygląda z kolei czas oczekiwania na zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) stanowią, że urząd pracy powinien uporać się z tym w ciągu 7 dni roboczych. Praktyka pokazuje, że jest inaczej – czas oczekiwania wydłuża się nawet do kilku tygodni.
 
Długotrwałość podejmowanych rozstrzygnięć w w/w kwestiach wpływa niekorzystnie na organizację pracy przedsiębiorców, jak również sytuację samego obcokrajowca, który będąc już w Polsce, zainteresowany jest jak najszybszym podjęciem pracy.
 
Wychodząc niejako naprzeciwko oczekiwaniom polskich pracodawców i składanym przez nich postulatom, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje w szybkim tempie rozporządzenie wprowadzające w życie ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców. Resort pracuje nad listą zawodów, których przedstawicieli będzie można sprowadzać do Polski w praktyce z każdego zakątka globu, bez konieczności przeprowadzania tzw. testu pracy, czyli udowadniania, że na rodzimym rynku pracy nie ma osób bezrobotnych, w danych grupach zawodowych. Rekomendacje resortu dotyczą 20 grup pracowniczych, co może oznaczać ułatwienia dla przedstawicieli ok. 200 zawodów, w zdecydowanej większości wyspecjalizowanych (m. in. inżynierów różnych specjalności, szeroko rozumianych specjalistów systemów informatycznych, pielęgniarek bez specjalizacji lub w trakcie jej wykonywania, kierowców, budowlańców, elektryków).
 
Szkopuł tkwi jednak w tym, że oczekiwania pracodawców idą w innym kierunku, mianowicie największe potrzeby – tak wynika z analizy rynku – dotyczą zatrudniania pracowników niewykwalifikowanych do prac prostych i pomocniczych, np. sprzątaczy, magazynierów, w rolnictwie, gastronomii, gdzie krótkie szkolenie stanowiskowe pozwoli na szybkie wdrożenie kandydatów do efektywnej pracy. A ułatwienia mają dotyczyć – jak widać – osób z kwalifikacjami deficytowymi na naszym rynku pracy.
 
Ministerstwo wyszło z założenia, że ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców nie powinny dotyczyć najprostszych zawodów, gdyż na rodzimym rynku nie brakuje rąk do pracy w tym segmencie. Rozdźwięk ten w pewnym stopniu może złagodzić realna propozycja resortu (zmiana ustawy o rynku pracy) dot. wydłużenia oświadczenia, na podstawie których przyjeżdżają do Polski osoby z krajów bliskich kulturowo – z 6 do 12 miesięcy (dot. obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Planowane zmiany mają wejść w życie jeszcze w lipcu br.
 

Pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych i zezwoleń pobytowych dla obcokrajowców z państw trzecich, Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie: w roku 2017 wydano ponad 235 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, natomiast na oświadczenie przyjechało ich ponad 1,8 mln.
                               
Aleksander Gulcz, Upper Job

Related Posts

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności