yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

 • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościKomunikat Warzywniczy. Zagrożenia szkodnikami i chorobami

Komunikat Warzywniczy. Zagrożenia szkodnikami i chorobami

Jak co tydzień podajemy Państwu kolejny komunikat warzywniczy na 29 tydzień roku (15.07-21.07), które regularnie przekazuje nam firma AgroSmartLab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

Udostępniane przez nasz portal komunikaty warzywnicze przekazywane przez firmę AgroSmartLab dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

————————————————————————————————-

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe
  • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium, mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, mączniaka prawdziwego  
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • 16 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne
  • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
  • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • 15 oraz 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 15 oraz 19-20 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego i rzekomego
 • 15 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy, parcha dyniowatych, kanciastej plamistości ogórków oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

 ————————————————————————————————-

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji Stemphylium, mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy
  • od 15 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 20 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i alternariozy naci oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 20 lipca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 19 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • od 15 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 20 lipca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego
  • od 15 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 19-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i purpurowej plamistości pędów
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy

 ————————————————————————————————

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mączniaka prawdziwego
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych i
  • 15 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 15 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 15 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego i prawdziwego
 • 15 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • 15-16 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

————————————————————————————————–

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mączniaka prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
 • w dalszym ciągu obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność wciornastków
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, szarej pleśni
 • niskie ryzyko wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 ————————————————————————————————

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 19-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, alternariozy naci, mokrej zgnilizny oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją septoriozy liści i zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem rzekomym
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni  i mokrej zgnilizny
  • 19-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mokrej zgnilizny
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy

 ————————————————————————————————-

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:  

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, alternariozy i Stemphylium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:  
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, alternariozy, zgnilizny twardzikowej
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny, szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, purpurowej plamistości pędów
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i mokrej zgnilizny
 • 15-17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka, mączniaka prawdziwego, alternariozy, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 15-17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

 ————————————————————————————————

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
 • 20 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
  • 20-21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
  • 17 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
  • 20-21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 20 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 17 i 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
 • 20 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
 • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

————————————————————————————————

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, mączniaka prawdziwego, alternariozy, szarej pleśni, zarazy ziemniaka
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa psiankowate
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 17-18 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

————————————————————————————————–

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 18 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 17-18 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 19 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej
  • 18 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i mączniaka rzekomego
  •  20-21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego
  • 15, 18 i 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
  • 21 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 17-18 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

—————————————————————————————————

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 15 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego,
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej  
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 15 i 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 16 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, mączniaka prawdziwego i rzekomego, szarej pleśni
  • 21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy liści, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni   
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej 
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, kanciastej plamistości ogórków
  • 21 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

————————————————————————————————-

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka, szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:  
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków, szarej pleśni
  • 17 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy i parcha dyniowatych

————————————————————————————————–

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją Stemphylium, mączniaka rzekomego, szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, chwościka
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 16 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych ,szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego
  • 15 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 15-21 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej, antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, antraknozy, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 15 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • 15-16 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

Źródło: AgroSmartLab

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl