Dobrostan gleby – jak go osiągnąć do 2030 r.?

Ochrona gleby stanowi sedno wielu działań i inicjatyw rolników, bez względu na stosowaną przez nich metodę produkcji: konwencjonalną czy ekologiczną. Na szczeblu europejskim, duży zakres przepisów UE już teraz wpływa pośrednio lub bezpośrednio na stan gleby i obejmuje zagrożenia dotyczące tego wysoce cennego zasobu naturalnego.

Niektóre przykłady to, między innymi, WPR, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i dyrektywy dotyczące ochrony przyrody.

Komisja Europejska opublikowała nową strategię, która skupia się na osiągnięciu dobrego stanu gleby do 2030 r.

Z tego względu i na tym etapie stowarzyszenia rolnicze na czele z Copa i Cogeca oczekują szerszego wyjaśnienia odnośnie tego jak nowe środki, takie jak przepisy dotyczące stanu gleby uzupełnią już istniejący zestaw narzędzi, dostarczając złożone i konkretne sposoby działania dla rolników i spółdzielni rolnych. Nowe elementy administracyjne to ostatnie, czego społeczność rolna UE potrzebuje do osiągnięcia skuteczności.

Cechy szczególne gleby w UE są bardzo zróżnicowane. Z tego względu ciężko jest ustalić ogólne standardy jakości gleby oraz środki obejmujące zagrożenia dotyczące gleby dla całej UE. Dlatego ważne jest, aby uznać różnice występujące w uwarunkowaniach regionalnych i krajowych w przyszłych działaniach. Strategia na rzecz ochrony gleby potwierdza znaczenie pomocniczości w osiąganiu wyznaczonych celów, jednak ważne jest, aby nie były to tylko puste słowa oraz aby nie karać unijnych rolników i leśników.

Duże znaczenie ma uwzględnienie w tej strategii inteligentnych rozwiązań w obszarze rolnictwa, jeśli chodzi o wsparcie monitorowania statusu gleby, priorytetowe podejście do badań dotyczących innowacyjnych technologii, które mają objąć degradację i odkażanie gleby oraz inicjatywę związaną z opublikowaniem wytycznych w sprawie możliwości finansowania zrównoważonego zarządzania glebą i jej ochrony do 2022 r.

Copa i Cogeca uznają sugerowane wdrożenie środków takich jak świadectwa zdrowia gleby oraz wyznaczanie miejsc ze skażoną glebą, co można uznać jako formę pomocy w odbudowie gleby w Unii Europejskiej. Jednakże Komisja powinna zapewnić, że wszystkie zaproponowane narzędzia będą stanowiły wartość dodaną i nie doprowadzą do wzrostu arbitralnej biurokracji dla państw członkowskich, rolników i leśników.

Niezbędne jest, aby cele wyznaczone i uwzględnione w strategii na rzecz ochrony gleby opierały się na nauce. Z zadowoleniem przyjmujemy chęć Komisji do przeprowadzenia oceny skutków w ciągu nadchodzących miesięcy, aby prawidłowo ocenić wpływ przepisów dotyczących stanu gleby na wydajność europejskich rolników i leśników.

Źródło: Copa-Cogeca

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności