yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

 • sketch agrosimex ochrona
 • pantoea agrosimex intermag

 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościPieniądze dla rolników sprzedających bezpośrednio żywność wytwarzaną w gospodarstwie

Pieniądze dla rolników sprzedających bezpośrednio żywność wytwarzaną w gospodarstwie

Krajowy Plan Odbudowy został formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską. Samo przelanie środków jest uzależnione od spełnienia przez nasz kraj tzw. kamieni milowych. W tej sprawie nie ma jeszcze porozumienia pomiędzy rządem RP a Brukselą. Niemniej jednak pierwsze konkursy w ramach KPO mają odbyć się już w tym roku. Dotyczy to między innymi wsparcia rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny lub sprzedaż bezpośrednią.

W ramach tego działania będzie wspierane:

 • tworzenie lub modernizacja miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania tych produktów, budowy lub rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;
 • tworzenie lub modernizacja miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury dla konsumenta końcowego, w tym położonych na terenie gospodarstwa rolnego, na placach targowych i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Wsparcie będzie udzielane rolnikowi lub małżonkowi rolnika, który prowadzi lub rozpoczyna prowadzić rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną lub przetwórstwo rolno-spożywcze. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 • budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • utrzymania domen internetowych w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • zakupu nowych środków transportu, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu: a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb, b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników, c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakupu nowych, ruchomych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;
 • modernizacji miejsc na placach targowych lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Wnioski na te dotacje przyjmować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypuszczalny termin naboru to październik lub listopad.

Firma Rol-Wir sp. z o.o., będąca własnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej, świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Telefon kontaktowy: 62 747 66 66 lub 691 589 181. Wszelkie pytania dotyczące tego działania możecie Państwo zadawać również drogą mailową: a.przepiora@wir.org.pl.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Źródło: WIR

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl