yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościPrzepisy dotyczące spółdzielni energetycznych bardziej przystępne dla rolników?

Przepisy dotyczące spółdzielni energetycznych bardziej przystępne dla rolników?

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nieco większym stopniu zainteresowało się tematem odnawialnych źródeł energii. Z tego względu utworzono zespół ekspertów, którzy mieli skupić się na projekcie nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych. Kilka dni temu poinformowano, że wspomniany projekt jest już gotowy…

Czym jest spółdzielnia energetyczna?

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest w szczególności zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Cel prac zespołu eksperckiego

Celem prac zespołu było w pierwszej kolejności zdefiniowanie barier rozwoju spółdzielczości energetycznej, a w drugiej – zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze.

– Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich realizujących inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Do tej pory KOWR umieścił w wykazie jedynie dwie spółdzielnie energetyczne. W Niemczech działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, a w Danii około 2500. Dlatego chcemy zmienić regulacje dotyczące spółdzielni energetycznej – po to, aby rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty działające na obszarach wiejskich mogły efektywniej tworzyć partnerstwa przy realizacji projektów w obszarze ciepłownictwa i energetyki – wskazał wiceminister Janusz Kowalski.

Prof. Aneta Suchoń wyraziła nadzieję, że proponowane regulacje przyczynią się do popularyzacji spółdzielczości energetycznej, a przede wszystkim – spółdzielczości w ogóle. W podobnym tonie wypowiedział się mec. Tymoteusz Mądry, zaznaczając, że aktualnie obowiązujące regulacje nie pozwalają na pełny rozwój spółdzielni energetycznych. Przygotowane przepisy mają to zmienić.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
Zakres proponowanych zmian przepisów

Dr Marcin Rokosz, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazał, iż zakres proponowanych zmian uwzględnia dotychczasowe propozycje zgłaszane przez resort rolnictwa w trakcie innych prac legislacyjnych.

– W przygotowanym projekcie zaproponowaliśmy rozwiązania, które ułatwiają zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej – poinformował dr Rokosz.

Przygotowany projekt obejmuje m.in. rozszerzenie zakresu terytorialnego działania i usunięcie bariery liczby członków. Jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną z przedsiębiorstwami energetycznymi. Zakłada również regulacje m.in. dotyczące zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Kolejne kroki

Prace w omawianym zakresie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegły końca. W najbliższych dniach wszystkie propozycje będą uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z którym zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich, korzystną w szczególności dla rolników indywidualnych.

Źródło: MRiRW

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl