W ramach czwartej już edycji Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły się 13–14 lutego w Kielcach, miała miejsce konferencja warzywnicza pt. „Produkcja warzyw na świeży rynek i zaopatrzenie sieci handlowych”. Organizatorem wydarzenia były media Plantpressu (portal warzywa.pl i miesięcznik „Warzywa”), a partnerami spotkania firmy Amplus i Agro Smart Lab.

Specyfikę dostaw warzyw do sieci handlowych oraz wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów omówił Robert Kuczara, reprezentujący Grupę Eurocash. Prelegent podsumował także problemy ostatnich lat, które miały wpływ na jakość dostarczanych do sieci warzyw, wyróżniając m.in.: ● obecność mączlika warzywnego na kapustnych; ● uszkodzenia powodowane przez wciornastki na porze; ● ordzawienia pietruszki; ● objawy alternariozy na kalafiorze; ● warunki pogodowe (w tym wysoka temperatura, która miała wpływ na trwałość pozbiorczą, czy intensywne opady deszczu, które były przyczyną m.in. zaróżowień nerwów sałaty lodowej). R. Kuczara omówił także oczekiwania klientów, co do parametrów jakościowych kupowanych warzyw i owoców oraz wyzwania, które w kolejnych latach podejmować będą sieci handlowe w celu zaspokojenia oczekiwań konsumentów. Są wśród nich m.in. te dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz nowych technologii i systemów jakości.

Robert Kuczara

Pustynnie wielu obszarów świata, zmiany klimatu i degradacja gleb to problemy, z którymi w najbliższych latach przyjdzie zmierzyć się ludzkości. Zachodzi konieczność racjonalnego korzystania z ograniczonych zasobów słodkiej wody, szczególnie w świetle coraz częściej występujących jej deficytów. O tym jak zaopatrzyć rośliny w wapń i bor w kontekście coraz większych problemów z dostępnością wody mówiła dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prelegentka przypomniała szereg informacji dotyczących obecności tych pierwiastków w glebie, ich roli w życiu roślin, transportu w roślinie, czy objawów niedoboru. Wśród działań przyczyniających się do optymalizacji pobierania makro i mikroelementów z gleby I. Domagała-Świątkiewicz wymieniła m.in.: ● podniesienie produktywności ziemi uprawnej poprzez wzrost zawartości próchnicy/pojemności wodnej i sorpcyjnej gleby; ● wykorzystanie zabiegów wpływających na zatrzymanie wody w glebie; ● uprawę gatunków i odmian bardziej tolerancyjnych na niedobór wody.

dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz

Tadeusz Kozera, reprezentujący firmę Amplus podsumował trzyletnie działanie systemu monitoringu oraz sygnalizacji chorób i szkodników warzyw. Amplus od 2016 r. wspiera swoich dostawców warzyw, przekazując im informacje o zagrożeniach najważniejszymi szkodnikami i chorobami. Firma stworzyła pierwszy w Polsce system monitorowania chorób i szkodników w uprawach warzyw (na wzór tego jaki funkcjonuje w uprawach sadowniczych). W różnych rejonach uprawy warzyw w Polsce zlokalizowane są stacje meteorologiczne (rejestrujące temperaturę, opady, czas zwilżenia liści) oraz urządzenia rejestrujące obecność zarodników chorób roślin (tzw. spore-trapy). Dane, rejestrowane przez urządzenia, przesyłane są do centralnego komputera. Po ich analizie, przy użyciu specjalnych modeli chorobowych określany jest stopień zagrożenia infekcją. Dla określenia pojawu szkodnika analizowane są dane z kamer znajdujących się w pułapkach feromonowych i te pochodzące z tablic lepowych. System sygnalizacji pozwala producentom na podejmowanie decyzji w zakresie ochrony upraw na podstawie rzetelnych i sprawdzonych danych. Producenci otrzymują komunikaty w formie wiadomości sms, o tym kiedy i jaką ochronę należy zastosować.

Tadeusz Kozera

O innowacyjnych technologiach pozbiorczych wydłużających trwałość i poprawiających bezpieczeństwo warzyw mówili Joanna Micek i Mirosław Maziarka, reprezentujący firmę Agro Smart Lab. Prelegentka podkreślała, że żywność (warzywa i owoce) może być zanieczyszczona bakteriami (np. Salmonella, Escherichia coli, Bacillus cereus, Listeria monocytogens), grzybami (np. Penicillum, Aspergillus, Fusarium) i wirusami (np. norowirusami, wirusem zapalenia wątroby typu A). Zgodnie z danymi RASFF z 2017 r. spożycie produktów pochodzenia roślinnego, stanowi jedno z głównych źródeł zakażenia bakterią Salmonella. Ozon, jako środek biobójczy, stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością, myciu powierzchni i urządzeń, coraz częściej wykorzystywany jest w przechowalnictwie owoców i warzyw. Jest on toksyczny w stosunku do bakterii, grzybów i wirusów; neutralizuje substancje chemiczne oraz wykazuje duże możliwości unieszkodliwiania spor oraz cyst. Może być generowany w miejscach przechowywania i pakowania warzyw i owoców, generatory można również umieścić w samochodach dostawczych.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
Wśród zalet stosowania technologii ozonowania należy wymienić: ● zahamowanie rozwoju mikroorganizmów; ● znaczą minimalizację strat (nawet do 60%); ● przedłużenie trwałości (nawet do kilkudziesięciu dni); ● neutralizację etylenu; ● poprawę bezpieczeństwa produktów; ● lepszy smak, zapach i kolor produktów; ● nieprzenikanie do wnętrza produktu; ● możliwość wykorzystania technologii do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń; ● szybsze i skuteczniejsze działanie od chloru.

 

Wadami są: niska skuteczność przy niewielkich stężeniach ozonu, toksyczność dla człowieka wyższych stężeń ozonu; reaktywność i korozyjność gazu. Mirosław Maziarka mówił o zwalczaniu drobnoustrojów podczas mycia warzyw i owoców, wymieniając wśród metod dezynfekcji wody: wykorzystanie promieniowania UV, ozonowanie, użycie podchlorynu sodu, nadtlenku wodoru lub wody elektrolizowanej (kwasu podchlorawego). Najnowszą technologią dezynfekcji wody jest ta z wykorzystaniem kwasu podchlarawego – w 2018 r. został dopuszczony do stosowania w UE. Związek ten jest 80–120 razy bardziej efektywny w działaniu niż podchloryn sodu (będącym jednym z najbardziej powszechnych środków odkażających). Prelegent podkreślił, że kwas podchlorawy to obecnie jeden z najskuteczniejszych biocydów, ponadto jest on całkowicie biodegradowalny oraz nieszkodliwy dla ludzi i środowiska. W Japonii i USA dopuszczony został do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Konferencja objęła także blok tematyczny dotyczący nowoczesnych rozwiązań w ochronie warzyw. Marcin Żabowski, reprezentujący firmę FMC Agro mówił o insektycydzie Verimark 200 SC, który chroni warzywa kapustne przed śmietką kapuścianą. Substancją czynną środka jest związek z grupy antranilowych diamidów – cyjanotraniliprol (Cyazypyr®). On momentu zastosowania zabezpiecza ona roślinę przed żerowaniem szkodników do kilku tygodni. Środek zarejestrowany jest w uprawie kapusty głowiastej białej, brokułu, kalafiora oraz kapusty brukselskiej, do stosowania w fazie od dwóch do pięciu liści (BBCH 12–15), do polewania rozsady. Jacek Lewko, reprezentujący firmę Basf Polska przedstawił informacje dotyczące nowozarejestrowanego fungicydu Dgonis®. Środek bazujący na dwóch substancjach czynnych o odmiennym mechanizmie działania: fluksapyroksazydzie (Xemium®) oraz difenokonazolu, wyróżnia się szerokim spektrum zwalczanych chorób, wśród których wymienić można mączniaka prawdziwego, grzyby z rodzajów Alternaria i Mycosphaerella, zgniliznę twardzikową. Fungicyd zarejestrowany został w uprawach wielu gatunków warzyw i roślin sadowniczych.

W bloku obejmującym tematykę nowości odmianowych warzyw ofertę na sezon 2019 przedstawiły cztery firmy nasienne: Bejo Zaden Poland, Hazera, Rijk Zwaan i Syngenta.

Paweł Glanowski, reprezentujący Bejo Zaden Poland, która co roku rejestruje na świecie ponad 50 odmian warzyw, zwrócił uwagę na asortyment kapust. Gunma F1 to kapusta głowiasta biała, tworząca płaską główkę; liście o łagodnym i słodkim smaku służą do produkcji np. coolwrapów. Report F1 to z kolei propozycja kapusty głowiastej białej przeznaczonej do kwaszenia. W minionym sezonie kreacja ta o masie 11,7 kg zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na największą główkę kapusty, organizowanym w trakcie Charsznickich Dni Kapusty. Prelegent zwrócił uwagę także na inne odmiany: ● kapusty głowiastej białej, jak Cyclone F1, Kaluga F1, Zacapa F1, Expect F1; ● kapusty głowiastej czerwonej: Davaro F1, Travero F1; ● kapusty brukselskiej; ● kalarepy; ● marchwi: Bravia F1, Nacton F1, Nerac F1, Norway F1; ● selera; ● buraka; ● cebuli.

Piotr Różański, reprezentujący firmę Hazera zaprezentował odmiany cebuli w typie amerykańskim i hiszpańskim: Meranto F1, Valentino F1, Frontino F1 i Rhino F1. Ta ostania, będąca najnowszą propozycją hodowcy, wykorzystywana jest w nowoczesnych technologiach uprawy, m.in. w uprawie z rozsady. Odmiana wyróżnia się wysoką plennością, dużymi cebulami, tworzy silny system korzeniowy. W asortymencie cebul typu rijnsburger prelegent zwrócił uwagę na nowość Fasto F1. Wśród odmian marchwi, z kolei wymienił: Volcano F1, Subito F1, Octavo F1, Melodio F1 i Speedo F1, wyróżniającą się krótkim okresem wegetacji, wysoką jakością gładkich, ciemnopomarańczowych (20–22 cm) korzeni. Extremo F1 to propozycja marchwi, o wysokiej zawartości karotenoidów, na rynek przemysłowy. Prelegent zwrócił również uwagę na odmiany pomidorów i kapustę Cabbice F1.

Arkadiusz Sanecki, przedstawiciel firmy Rijk Zwaan w asortymencie odmian brokułu zwrócił uwagę na mieszańca Larsson F1, polecanego do uprawy wiosną i jesienią, o dużym wyrównaniu intensywnie zielonych róż, tolerancyjnego na niekorzystne warunki pogodowe w trakcie uprawy. W asortymencie odmian buraka ćwikłowego, wyróżnił z kolei mieszańca Monty F1, polecając go zarówno do zaopatrzenia przemysłu, jak i na świeży rynek. Prelegent zwrócił uwagę także na bogatą paletę odmian kapusty (np. do kwaszenia: Secoma F1, Gintama F1, Lagrima F1, Sufama F1, Septima F1). W obrębie odmian marchwi polecał mieszańce Jerada F1, Morelia F1 i Wolin F1 (o 150 dniowym okresie wegetacji, w typie Flakkee, wyróżniającego się wysoką plennością oraz zawartością beta-karotenu w korzeniach).

Jakub Kudach, przedstawiciel firmy Syngenta zwrócił uwagę na bogatą ofertę hodowcy w asortymencie odmian kapusty. Rosberg F1 to mieszaniec kapusty głowiastej białej o bardzo krótkim okresie wegetacji wynoszącym 49–52 dni, dobrym wyrównaniu główek, osadzonych na wysokiej „nodze”, co ogranicza zagniwanie zewnętrznych liści. Wśród kiłoodpornych odmian kapusty prelegent zwrócił uwagę na Kilaplon F1, Kilacees F1, Kilastor F1 i pierwszą na rynku włoską kapustę odporną na kiłę – Cordesa F1. Professor F1 i Successor F1 to z kolei odmiany kapusty głowiastej białej w typie Agressora F1, o wysokiej zdrowotności, tworzące duże główki. Guideline F1, Lecanu F1 i Almagro F1 to propozycje odmian kalafiora do zbioru latem. W wystąpieniu J. Kudacha nie zabrakło także informacji o oferowanych przez hodowcę odmianach m. in. kalarepy, pomidora, sałaty, brokułu.

Tekst i fot. Joanna Klepacz-Baniak

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności