yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościPrzymrozki 2024: Gdzie i jak złożyć wniosek o oszacowanie szkód? Czy będą...

Przymrozki 2024: Gdzie i jak złożyć wniosek o oszacowanie szkód? Czy będą rekompensaty?

Katastrofalne przymrozki wyrządziły olbrzymie szkody. Ucierpieli zarówno rolnicy, sadownicy, jak i producenci warzyw. Każdy niezwłocznie musi złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Gdzie i jak to zrobić? 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o oszacowanie szkód?

Niezwłocznie po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku przymrozków wiosennych rolnik zobowiązany jest poinformować urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto, powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach w zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin, w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym również w urzędach gmin (miast). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowy dzierżawy.

Jak zostaną oszacowane szkody przymrozkowe?

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz wyznacza osoby do prac w komisji. Komisja jest zobowiązana w terminie 30 dni od oszacowania szkód złożyć wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód protokół oszacowania szkód. Natomiast w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni.

Czy producenci owoców i warzyw otrzymają wsparcie?

Minister Czesław Siekierski odniósł się dziś do bieżącej sytuacji w sadownictwie, ogrodnictwie i warzywnictwie. – Mieliśmy w wielu regionach, szczególnie jeśli chodzi o uprawy ogrodnicze, istotne skutki przymrozków. Wszystko monitorujemy, będziemy oceniać i jesteśmy w stałym kontakcie między innymi ze Związkiem Sadowników Polskich oraz z innymi organizacjami, które zrzeszają ogrodników, aby mieć pełen obraz, jaki jest zakres strat – poinformował szef resortu rolnictwa. Kwestia wsparcia jest priorytetowa. Na pierwszym planie pozostają wprawdzie sadownicy, którzy odnotowali ogromne straty. Niemniej, producenci warzyw (szczególnie ziemniaków) nie zostali pominięci.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl