yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościKPO: Wsparcie dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

KPO: Wsparcie dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

W planach jest uruchomienie naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje zajmujące się redystrybucją żywności na cele społeczne w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jaki jest termin składania wniosków? 

W terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o objęcie wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności – z zakresu wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Komu przysługuje wsparcie? 

Wsparcie może być udzielone organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 1327 oraz 1812), jeżeli:

  • Prowadzi działalność co najmniej 1 rok kalendarzowy przed złożeniem wniosku w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności lub wydawania bezpłatnych posiłków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Nie działa w celu osiągnięcia zysku;
  • Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001, 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), tzw. numer EP.
Gdzie szukać wymaganych dokumentów? 

Formularz wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz formularze wymaganych załączników do wniosku wraz z Instrukcją jego wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek może zostać złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ARiMR (dalej zwanej skrytką ePUAP). Wniosek w formie papierowej będący wydrukiem wersji elektronicznej formularza wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR (zwany dalej OR ARiMR) właściwym dla miejsca realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) na skrytkę ePUAP Centrali ARiMR: /ARIMR/SkrytkaESP, w czasie trwania naboru.

Gdzie szukać informacji o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia? 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: ARiMR

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl