yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościUzupełnienia do Programu Ochrony Roślin - ochrona warzyw przed chwastami

Uzupełnienia do Programu Ochrony Roślin – ochrona warzyw przed chwastami

Integralną częścią  Programu Ochrony Roślin jest „ Program ochrony warzyw przed chwastami”. Opracowując zalecenia podane w tym programie opierano się na rejestrze środków dopuszczonych do obrotu handlowego i stosowania udostępnionym przez MRiRW do 13.01.2022 r., dlatego konieczne jest jego uzupełnienie. W tym artykule podano zmiany stosowania niektórych herbicydów i uzupełnienia o środki nieuwzględnione w „Programie…”, które MRiRW udostępniło w rejestrze środków 27.04.2022 r.  

Program „Ochrony Roślin Warzywnych” wydawnictwa Plantpress jest przewodnikiem po zmieniającej się liście środków ochrony roślin i zakresie ich stosowania, wspomagający podejmowanie decyzji o ochronie warzyw przed organizmami szkodliwymi (agrofagami). Zachęcamy do zakupu naszej publikacji w sklepie internetowym www.plantpress.pl

Uzupełnienia i nowe rejestracje

Herbicyd Boa 480 EC, którego substancją czynną jest chlomazon (480 g/l) otrzymał zezwolenie na stosowanie w uprawach grochu, fasoli i selera korzeniowego w dawce 0,2 l/ha oraz w marchwi w dawce 0,2-0,25 l/ha bezpośrednio po siewie a najpóźniej do 2 dni po siewie. Zgodnie z zaleceniem podanym w etykiecie w selerze korzeniowym uprawianym z siewu środek można stosować tylko na własną odpowiedzialność. Środek zwalcza roczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne w okresie kiełkowania i wschodów podobnie jak inne zalecane chlomazony (Command 480 EC i Reactor Plus 480 EC). W fasoli na glebach lżejszych, zawierających mało próchnicy i części ilastych lepiej stosować dawki niższe od podanych w etykiecie, np. 0,05-0,15 l/ha a w ogórku   0,1-0,15 l/ha. Na niektórych odmianach fasoli mogą pojawiać się objawy uszkodzeń nawet po dawce obniżonej do 0,15 l/ha. Brak informacji o wrażliwości odmian. Poprawia skuteczność i zmniejsza ryzyko uszkodzeń dodatek adiuwantu: Atpolan Soil Maxx lub Atpolan Soil Maxx Premium – 0,3-0,6 l/ha, najlepiej 0,5 l/ha; Integran 84 EC – 0,5-1 l/ha, Grounded, albo Remix – 0,2-0,4 l/ha (stosować na własną odpowiedzialność). Innych adiuwantów nie zaleca się stosować w tym terminie. Środek długo zalega w glebie. Należy więc zwracać uwagę na następstwo roślin. Po roślinach, w których stosowano herbicydy zawierające chlomazon lepiej nie uprawiać warzyw cebulowych, zwłaszcza cebuli.                                                                                                                                            

S- metolachlor w formie środka Dargorad 960 EC jest herbicydem z handlu równoległego. Może być stosowany w kukurydzy cukrowej na własną odpowiedzialność (rejestracja na zastosowania małoobszarowe – odpowiedzialność za skuteczność i fitotoksyczność ponosi użytkownik). Zalecany jest w dawce 1-1,25l/ha bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud) i wilgotną glebę, lub po wschodach od fazy 2 do 8 liści. W przypadku braku opadów atmosferycznych i gdy gleba jest przesuszona można go aplikować przed siewem z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Zwalcza głównie roczne chwasty jednoliścienne między innymi chwastnicę jednostronną. Do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować po wschodach inne zalecane herbicydy. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka. Może być stosowany tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W przypadku wykonania zabiegu przed wschodami nie jest dopuszczalne powtórzenie opryskiwania po wschodach.                                                                             

Kenofen 600 SC (substancja czynna aklonifen 600 g/l) w odróżnieniu od innych zalecanych aklonifenów (np. Bandur 600 SC) można stosować tylko w marchwi i pasternaku (2,5 l/ha) oraz w grochu uprawianym na świeże i suche nasiona (3 l/ha) bezpośrednio po siewie. Natomiast podobnie działający i zalecany w „Programie Ochrony Roślin Warzywnych 2022” Bandur 600 SC oprócz grochu, marchwi i pasternaku może być stosowany w czosnku, koprze ogrodowym, cebuli z siewu, pietruszce korzeniowej i naciowej, selerze korzeniowym, szczypiorku, bobie i soczewicy. Środka Kenofen 600 SC nie można stosować w wymienionych uprawach nawet na własną odpowiedzialność. Herbicyd ten zwalcza chwasty roczne w okresie kiełkowania i wschodów do fazy liścieni. Może być stosowany tylko na własną odpowiedzialność (rejestracja na zastosowania małoobszarowe – odpowiedzialność za skuteczność i fitotoksyczność ponosi użytkownik). Dopuszcza się 1 zabieg w sezonie wegetacyjnym. Nasiona marchwi i pasternaku powinny być wysiane na głębokość 2 cm i dobrze przykryte. Opryskiwać na dobrze uprawioną i wilgotną glebę. W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeń i poprawienia skuteczności na własną odpowiedzialność można dodać adiuwant przeznaczony do herbicydów doglebowych np. Atpolan Soil Maxx lub Atpolan Soil Maxx Premuim – 0,3-0,6 l/ha, najlepiej 0,5 l/ha; Integran 84 EC – 0,5-1 l/ha, Grounded lub Remix – 0,2-0,4 l/ha. Nie stosować w temp. powyżej 25°C. Nie stosować w bardzo wczesnych odmianach marchwi uprawianej na wczesny zbiór korzeni i przerywanej lub celowo uprawianej na sprzedaż pęczkową.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Nowy system klasyfikacji odporności chwastów (HRAC)

W roku 2022 został wprowadzony nowy system odporności HRAC (Herbicide Resistance Action Committee – międzynarodowa organizacja zajmująca się koordynacją badań nad uodparnianiem się chwastów na herbicydy) zmieniający kody literowe na cyfrowe, który ma być wdrożony do końca 2023 roku. Jest on ujednoliceniem z systemem stosowanym w USA. Do tego terminu można korzystać z dotychczasowego systemu w przypadku środków, gdzie w etykietach nie wprowadzono nowego systemu. Zgodnie z nowym systemem s- metolachlor (s.cz. herbicydu Boa 480 SC) należący do dawnej grupy F4 wg nowej klasyfikacji należy do grupy 13; aklonifen (s. cz. herbicydu Kenofen 600 SC) zaliczany jest do grupy 34 (dawnej grupy F3). Należy przemiennie stosować herbicydy z różnych grup chemicznych o różnym mechanizmie działania w kolejnych latach i przestrzegać strategii zarządzania odpornością zamieszczonej w etykietach niektórych środków, aby uniknąć ryzyka wywołania odporności chwastów.

Prof. dr hab. Adam Dobrzański, Skierniewice

 

 

 

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl