Nawadnianie: wydłużony termin naboru wniosków. Dofinansowanie do 100 tys. na wykopanie zbiornika lub system nawadniania

oczyszczanie wody

Do 20 lipca 2020 r. będą mieli czas na złożenie wniosku rolnicy, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o dotację z PROW 2014-2020 na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.

Jan Krzysztof Ardanowski zachęca rolników do korzystania z dotacji do nawadniania. Gospodarstwa mogą skorzystać z dofinansowania do 100 tys. złotych zarówno na wykopanie zbiornika na wodę, jeżeli ukształtowanie terenu na to pozwala,  jak również na system nawodnienia czyli deszczownie, zraszacze, pompy wodne. Przeznaczono na ten cel 450 mln złotych.

Z uwagi na utrudnienia spowodowane  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy  z PROW 2014-2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”  w obszarze nawadniania w gospodarstwie  został wydłużony o trzy miesiące.

Agrosimex vernal

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Zachęcamy do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie pól w sekcji VII.B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII.C „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych”. Ułatwi to i przyspieszy ewentualny kontakt w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

W związku z obowiązującym stanem epidemii Agencja obecnie przyjmować będzie towarzyszące wnioskowi dokumenty w formie kopii niepotwierdzonej lub niepoświadczonej za zgodność z oryginałem (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w oryginale – te dokumenty niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie). W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, ARiMR wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów.  

Wnioski  wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

źródło ARiMR

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności