yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościPotrzeby wodne kapusty

Potrzeby wodne kapusty

W ujęciu gospodarczym uprawa warzyw kapustnych stanowi jedną z najważniejszych gałęzi warzywnictwa w naszym kraju. Według danych GUS w 2022 r. zbiory kapusty głowiastej szacowane są na 680 tys. t. Profesjonalni producenci kapusty podkreślają, że ważnym czynnikiem plonotwórczym w uprawie tego warzywa jest woda.

Najodpowiedniejsze do uprawy kapusty są gleby dostatecznie żyzne i odpowiednio wilgotne o dość wysokim pH (6,2–7,0). Najlepiej rośnie i plonuje w warunkach umiarkowanej temperatury powietrza 15–20°C. Jest gatunkiem dość odpornym na przymrozki (zarówno młode, zahartowane rośliny, jak i dorośnięte główki), natomiast w temperaturze powyżej 30°C, kapusta nie zwija główki.

Kapusta wymaga nawadniania

Z uwagi na dużą masę nadziemną i stosunkowo płytki system korzeniowy kapusta zaliczana jest do grupy warzyw o dużych wymaganiach wodnych. Niedobór wody podczas długotrwałej suszy i upałów hamuje wzrost kapusty w każdym okresie wegetacji, ale jej potrzeby wodne są największe w okresie od fazy zawiązywania główek do zbiorów. W tym okresie niekorzystne dla wzrostu roślin i ich plonowania są także zbyt duże wahania wilgotności gleby, które mogą być przyczyną pękania główek. Bardzo szkodliwy jest również nadmiar wody w glebie i wysoki poziom wody gruntowej (nadmiar wody w glebie, sprzyja m.in. występowaniu kiły kapusty).

Największe potrzeby wodne kapusty głowiastej przypadają na okres od fazy zawiązywania główek do zbiorów. Fot. AA

Potrzeby wodne kapusty zależne są od przebiegu warunków pogody, specyficznych cech gatunkowych oraz wielkości roślin. Przebieg pogody wpływa na wysokość parowania z powierzchni gleby (ewaporacja) oraz roślin (transpiracja). Suma parowania nazywana jest ewapotranspiracją rzeczywistą. Wartość ewapotranspiracji określonego gatunku roślin szacuje się poprzez wyznaczenie tzw. ewapotranspiracji wskaźnikowej (ETo), która określa zdolność atmosfery do wywołania parowania wody z powierzchni pokrytej roślinami przy optymalnej wilgotności gleby. Ewapotranspiracja określonego gatunku roślin (ETR) określana jest za pomocą tzw. współczynników roślinnych (k). Wartość współczynnika jest charakterystyczna dla gatunku i zmienia się w poszczególnych fazach rozwojowych roślin. Wysokość potrzeb wodnych zależna jest także od wielkości roślin, co uwzględnia współczynnik poprawkowy (wp%).

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
Nawadnianie kapusty pozwala na osiągnięcie wysokich plonów. Fot. AA

Wyznaczanie potrzeb wodnych należy podzielić na 3 etapy:
I – Szacowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo
II – Szacowanie ewapotranspiracji określonego gatunku roślin ETR
III –Szacowanie ewapotranspiracji określonego nasadzenia ETR*

Ad I. Szacowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo

ETo = α T
α
– współczynnik wyznaczony empirycznie
T – średnia temperatura dnia                  
Tmin – temperatura minimalna, Tmax – temperatura maksymalna

Tab. 1. Wartości współczynnika α w poszczególnych miesiącach okresu wegetacji

IV V VI VII VIII IX X
0,28 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15

 

Ad II. Szacowanie ewapotranspiracji ETR-Kapusty

ETR-kapusty =k*ETo

Tab. 2. Wartości współczynnika k dla kapusty głowiastej późnej

 

V VI VII VIII IX X
0,5 0,90 1,05 1,05 1,05 0,95

 

Ad III. Szacowanie ETR-kapusty z uwzględnieniem wielkości roślin
ETR-kapusta* = wp% ETR-kapusta

wp%współczynnik uwzględnia wzrost potrzeb wodnych roślin w miarę wzrostu ich powierzchni liściowej.

Wartość współczynnika dla konkretnego nasadzenia odczytuje się na wykresie. Na przykład, gdy liście kapusty pokrywają Ok. 50% gruntu współczynnik poprawkowy równy jest 90% (0,9).

Przykład obliczania ETR- kapusty

Dane:
Miesiąc: VI
Temperatura: Tmin = 17°C, Tmax = 25°C, Tśrednia = (17°C +25°C)/2 = 21,0°C
ETo = 0,19 * 21,0 =4,0 mm
ETR-kapusty  = 0,9 * 4,0 mm = 3,6 mm

Ewapotranspiracja nasadzenia po uwzględnieniu zacienienia gruntu przez rośliny

ETR-kapusty = 90%  z 3,6 mm = 0,9* 3,6 mm = 3,24 mm

Szczegółowe informacje i instrukcje można znaleźć na http://ipwdn.inhort.pl/

Praca wykonana w ramach Dotacji Celowej MRiRW – zadanie 4.2. „Administrowanie i aktualizowanie internetowego serwisu nawodnieniowego”

AUTORZY:
prof. dr hab. Waldemar Treder
mgr Anna Tryngiel-Gać
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl