Instrukcje tyczące się przechowywania nawozów są nieścisłe i wygórowane…

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej, odpowiadając na coraz liczniejsze sygnały od rolników, pragnie zainterweniować i zaapelować w sprawie ujednolicenia i złagodzenia warunków prawidłowego przechowywania dla nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28%.

Jak informuje Lubelska Izba Rolnicza, nowe uregulowania dotyczące uznania części nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28% za substancje niebezpieczne jeszcze mocniej zarysowały brak spójności w warunkach prawidłowego przechowywania nawozów wyznaczanych przez poszczególnych producentów nawozów. Brak spójnego i logicznego podejścia w wyznaczaniu ogólnych, jednolitych zasad przechowywania nawozów, doprowadził do powstania rozbieżnych wytycznych. Dało to tym samym ogromne możliwości do nieuczciwego unikania odpowiedzialności za ostateczną jakość nawozów przez producentów, tym samym ścigania i sankcjonowania rolników przez organy nadzorujące.

– Szczególnie bulwersujący jest fakt, że dwaj krajowi producenci saletry amonowej wyznaczają wygórowane, ale niejednoznaczne ogólne zasady magazynowania saletry amonowej. Taka sytuacja w konsekwencji sprawi, że świadomi rolnicy zaczną unikać nabywania nawozów konkretnych marek lub całkowicie zaniechają nabywania saletry amonowej w obawie niedopełnienia wymogów magazynowania, utraty gwarancji czy sankcjonowaniu przez organy kontrolne. Dlatego trudno wytłumaczyć logicznie konieczność posiadania przez każdego rolnika specjalnego budynku magazynowego na saletrę amonową czy inny nawóz zawierający w swoim składzie więcej niż 28% azotanu amonowego. W konsekwencji coraz częściej możemy spotkać się z kontrolami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wykazywanymi nieprawidłowościami w sposobie magazynowania, czego pierwsze przykłady mamy w woj. lubelskim – zaznacza LIR.

W nawiązaniu do powyższego Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej apeluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i producentów nawozów o podjęcie odpowiednich działań mających na celu złagodzenie i ujednolicenie ogólnych zasad magazynowania nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28%. Złagodzenie ogólnych zasad magazynowania pozwoli na urealnienie rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa, warunków magazynowania, nieuzasadnionego sankcjonowania rolników, a także wyeliminuje nieuczciwe unikanie odpowiedzialności gwarancyjnej. Dodatkowo Izba zwraca się o wydanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednoznacznej interpretacji czy w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu instrukcja staje się prawem?

Źródło: LIR

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. Protesty rolników przeciwko CPK

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności