yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

 • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościKomunikat warzywniczy - 28 tydzień roku

Komunikat warzywniczy – 28 tydzień roku

Jak co tydzień podajemy Państwu kolejny komunikat warzywniczy na 28 tydzień roku (08.07-14.07), które regularnie przekazuje nam firma AgroSmartLab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

Udostępnianie przez nasz portal komunikaty warzywnicze przekazywane przez firmę AgroSmartLab dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
   • Warzywa cebulowe
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
    • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka
   • Warzywa kapustne
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 11 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy liści
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
   • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
   • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych, mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
   • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

   ___________________________________________________________

   REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

   • Warzywa cebulowe
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji Stemphylium, mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy, zgnilizny twardzikowej, zarazy ziemniaka
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy liści, zgnilizny twardzikowej i mączniaka rzekomego
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy, parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • Szparagi
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i purpurowej plamistości pędów
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją rdzy

    _________________________________________________________

   REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

   • Warzywa cebulowe:
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium i mączniaka rzekomego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka
    • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
   • Warzywa kapustne:
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
   • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
   • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
   • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy

   __________________________________________________________

   REGION SIERADZA I KALISZA:

   • Warzywa cebulowe:
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji alternariozy
    • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, alternariozy
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
   • Warzywa kapustne:
    • w dalszym ciągu obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność wciornastków
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, mogło wystąpić ryzyko infekcji suchej zgnilizny kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
   • Warzywa dyniowate
   • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, mogło wystąpić ryzyko infekcją kanciastej plamistości ogórków oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
   • 10-11 oraz 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

    ___________________________________________________________

   REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

   • Warzywa cebulowe:
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji Stemphylium
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zarazy ziemniaka
    • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz alternariozy naci
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mokrej zgnilizny kapustnych
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem rzekomym
    • 12 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
    • 12-14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych

    _________________________________________________________

   REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

   • Warzywa cebulowe:
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, zarazy ziemniaka i mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny, szarej pleśni
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Szparagi
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
    • 10-11 oraz 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i mokrej zgnilizny
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
   • Warzywa psiankowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka i mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

    _________________________________________________________

   REGION KUJAW:

   • Warzywa cebulowe:
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy i zarazy ziemniaka
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
    • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji czerni krzyżowych
    • 10 i 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
    • 13 lipca niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
    • 10 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
    • 10 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
    • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • Warzywa psiankowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy i zarazy ziemniaka
    • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
    • 10-11 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

   ________________________________________________________________

   REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

   • Warzywa cebulowe:
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka i mączniaka prawdziwego
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
    • 12 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków i tantnisia krzyżowiaczka
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, szarej pleśni
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
    • 10 i 14 lipca ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • Warzywa psiankowate
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i mączniaka prawdziwego
    • 12 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 10 i 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

   ________________________________________________________________

   REGION ZAMOŚCIA:

   • Warzywa cebulowe:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
    • 10 i 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka, chwościka
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej i czarnej zgnilizny kapustnych
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 10, 12 oraz 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
    • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny
    • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 10, 12 oraz 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
    • 10-11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

   ________________________________________________________________

   REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

   • Warzywa cebulowe:
    • 8 oraz 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka, alternariozy, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, chwościka
    • 8 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 8 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy liści, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
    • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
    • 8-11 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

   ________________________________________________________________

   REGION ŻUŁAW:

   • Warzywa cebulowe:
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy i mączniaka rzekomego
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 10 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
   • Warzywa kapustne:
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej
    • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy i parcha dyniowatych

   _________________________________________________________________

   REGION PODKARPACIA:

   • Warzywa cebulowe:
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 12-14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
    • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
    • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

       Przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków

Źródło: AgroSmartLab

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl