Komunikat warzywniczy – 28 tydzień roku

Jak co tydzień podajemy Państwu kolejny komunikat warzywniczy na 28 tydzień roku (08.07-14.07), które regularnie przekazuje nam firma AgroSmartLab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

Udostępnianie przez nasz portal komunikaty warzywnicze przekazywane przez firmę AgroSmartLab dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
   • Warzywa cebulowe
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
    • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka
   • Warzywa kapustne
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 11 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy liści
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
   • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
   • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych, mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
   • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

   ___________________________________________________________

   REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

   • Warzywa cebulowe
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji Stemphylium, mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy, zgnilizny twardzikowej, zarazy ziemniaka
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy liści, zgnilizny twardzikowej i mączniaka rzekomego
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy, parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • Szparagi
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i purpurowej plamistości pędów
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją rdzy

    _________________________________________________________

   REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

   • Warzywa cebulowe:
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium i mączniaka rzekomego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka
    • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
   • Warzywa kapustne:
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
    • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
   • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
   • niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
   • 13-14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy

   __________________________________________________________

   REGION SIERADZA I KALISZA:

   • Warzywa cebulowe:
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji alternariozy
    • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, alternariozy
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
   • Warzywa kapustne:
    • w dalszym ciągu obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność wciornastków
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, mogło wystąpić ryzyko infekcji suchej zgnilizny kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni
   • Warzywa dyniowate
   • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, mogło wystąpić ryzyko infekcją kanciastej plamistości ogórków oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
   • 10-11 oraz 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

    ___________________________________________________________

   REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

   • Warzywa cebulowe:
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji Stemphylium
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zarazy ziemniaka
    • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz alternariozy naci
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i mokrej zgnilizny kapustnych
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem rzekomym
    • 12 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
    • 12-14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych

    _________________________________________________________

   REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

   • Warzywa cebulowe:
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, zarazy ziemniaka i mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny, szarej pleśni
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Szparagi
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
    • 10-11 oraz 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
    • 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i mokrej zgnilizny
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
   • Warzywa psiankowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka i mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni
    • 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

    _________________________________________________________

   REGION KUJAW:

   • Warzywa cebulowe:
    • 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy i zarazy ziemniaka
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
    • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji czerni krzyżowych
    • 10 i 13 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
    • 13 lipca niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
    • 10 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
    • 10 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
    • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • Warzywa psiankowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
    • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji alternariozy i zarazy ziemniaka
    • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
    • 10-11 i 13 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

   ________________________________________________________________

   REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

   • Warzywa cebulowe:
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka i mączniaka prawdziwego
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
    • 12 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków i tantnisia krzyżowiaczka
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, szarej pleśni
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
    • 10 i 14 lipca ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
   • Warzywa psiankowate
    • niskie ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
    • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i mączniaka prawdziwego
    • 12 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 10 i 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

   ________________________________________________________________

   REGION ZAMOŚCIA:

   • Warzywa cebulowe:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
    • 10 i 14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, zarazy ziemniaka, chwościka
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej i czarnej zgnilizny kapustnych
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 10, 12 oraz 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
    • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 11-12 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny
    • 8-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 10, 12 oraz 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
    • 10-11 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

   ________________________________________________________________

   REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

   • Warzywa cebulowe:
    • 8 oraz 13-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, alternariozy i szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka, alternariozy, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, chwościka
    • 8 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
    • 8 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy liści, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa dyniowate
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
    • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
    • 8-11 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

   ________________________________________________________________

   REGION ŻUŁAW:

   • Warzywa cebulowe:
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy i mączniaka rzekomego
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 10 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego
   • Warzywa kapustne:
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej
    • 9 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • 9-10 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
    • 8-10 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy i parcha dyniowatych

   _________________________________________________________________

   REGION PODKARPACIA:

   • Warzywa cebulowe:
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
   • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 12-14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
    • 13 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
    • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
    • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej
   • Warzywa kapustne:
    • 11 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego
    • 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
    • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
   • Warzywa liściaste
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
    • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji zgnilizny twardzikowej
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
   • Warzywa dyniowate
    • 11-14 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
    • 14 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
    • 8 i 14 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

       Przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków

Źródło: AgroSmartLab

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności