yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

 • pantoea agrosimex intermag
 • sketch agrosimex ochrona

 • prevAm Biocont reklama
 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościZagrożenia chorobami i szkodnikami - 26 tydzień roku

Zagrożenia chorobami i szkodnikami – 26 tydzień roku

Przekazujemy Państwu kolejną informację dotyczącą chorób opartą są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski przygotowaną przez firmę Agro Smart Lab. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

Informacje przedstawiają dane z 26 tygodnia roku (24.06-30.06).

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • obserwowano intensywne naloty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej
  • 26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • od 24 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne
  • 26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz masowe naloty wciornastków
 • Warzywa liściaste
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej oraz antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • od 24 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • 24-26 czerwca występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, antraknozy
  _________________________________________________________________

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, Stemphyllium i alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
  • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 24-25 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją septoriozy
 • Warzywa kapustne:
  • 24-25 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni, czerni krzyżowych oraz czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, antraknozy liści i szarej pleśni
  • 24-25 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, antraknozy, szarej pleśni i parcha dyniowatych
  • 24-28 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin kanciastą plamistością ogórków
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • Szparagi
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów, rdzy szparagów i szarej pleśni

 ______________________________________________________________

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, Stemphyllium i alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw korzeniowych i ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych oraz czerni krzyżowych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej, antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • 24 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, parcha dyniowatych oraz antraknozy dyniowatych
  ___________________________________________________________________

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i alternariozy
 • obserwowano intensywne naloty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 28 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka, zgnilizną twardzikową, chwościka, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 28 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych
 • obserwowano intensywne naloty wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • 28 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, antraknozą liści i mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, antraknozy i mączniaka rzekomego
 • cały tydzień występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 28 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 _____________________________________________________________

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 24, 26, oraz 28 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 28 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, zarazy ziemniaka, alternariozy i chwościka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, czerni krzyżowych i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 28 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 26 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i antraknozy liści
  • 28 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
 • 24 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy oraz mączniaka rzekomego
  • 28 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

 _____________________________________________________________

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium, alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:  
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, zarazy ziemniaka
  • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją alternariozy
  • 24-26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny, szarej pleśni oraz pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją czerni krzyżowych oraz mogło dojść do infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny
  • 24-26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz purpurowej plamistości pędów
  • 27 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny
  • 24-26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją fytoftorozy, mokrej zgnilizny, szarej pleśni, zarazy ziemniaka
  • 27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją alternariozy
  • 24-26 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

 ______________________________________________________________

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 30 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • obserwowano intensywne naloty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka oraz zgnilizny twardzikowej
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz 26 czerwca niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
 • Warzywa kapustne:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych oraz zgnilizny twardzikowej
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 30 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego
  • 25-27 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 26 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz masowe naloty wciornastków
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego oraz zgnilizny twardzikowej
  • 30 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
 • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 30 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka, zgnilizny twardzikowej
  • 25 czerwca wystąpiło mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców

___________________________________________________________________

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 26-30 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • obserwowano intensywne naloty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych, zgnilizny twardzikowej i mączniaka rzekomego
  • 26-27 oraz czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • obserwowano intensywne naloty wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego i zgnilizny twardzikowej
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 27 i 30 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mącznika rzekomego
 • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
 • 25 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 27 i 30 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni, zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej
  • 25 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
  • 30 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • niskie lub średnie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego

____________________________________________________________________

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
  • 24 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mokrej zgnilizny oraz zarazy ziemniaka
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej i czarnej zgnilizny kapustnych
  • 25 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 24 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego oraz antraknozy liści
  • przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
 • 24-27 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mokrej zgnilizny i antraknozy
  • przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 24 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

____________________________________________________________________

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, Stemphyllium, alternariozy oraz szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • od 24 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcją alternariozy, szarej pleśni, chwościka oraz zarazy ziemniaka
  • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i szarej pleśni
  • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 28 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, szarej pleśni i antraknozy liści
  • od 24 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 24 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • od 24 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy, szarej pleśni i parcha dyniowatych

___________________________________________________________________

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw korzeniowych i ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw liściastych
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw dyniowatych

____________________________________________________________________

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw korzeniowych i ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw liściastych
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków i mokrej zgnilizny
 • 25 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

Źródło: Agro Smart Lab

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl