Gdzie szukać wniosków o dopłaty do nawozów?

Dostępność i ceny nawozów w Polsce

25 kwietnia ruszyła możliwość składania wniosków o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które zakupiliśmy w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Gdzie szukać wniosków, a także innych przydatnych informacji?

Gdzie szukać wniosków i jak je wypełnić?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swoich stronach internetowych wzór wniosku, który możemy złożyć w celu pozyskania dotacji na zakup nawozów. Wzór ten oraz instrukcję jego wypełnienia znajdziemy tutaj – wzór oraz instrukcja wniosku. Warunkiem złożenia wniosku o dopłaty do nawozów jest wcześniejsze złożenie wniosku o płatności obszarowe.

Do kiedy możemy składać wnioski? Co należy dołączyć?

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. W ramach przypomnienia, do wniosku należy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Opcjonalnie możemy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. W przypadku, gdy takich faktur nie posiadamy, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) możemy przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku – PUE ARiMR

Jakie są średnie ceny nawozów podane przez MRiRW?

Średnie ceny danego typu nawozu za okres 1.09.2020 r. – 15.05.2021 r. – średnie ceny nawozów.

Źródło: ARiMR / MRiRW / WIR

Related Posts

  1. Nawozy w gospodarstwie warzywniczym
  2. ziemniaki

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności