yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościSprzedaż miału energetycznego. Istotne informacje dla producentów

Sprzedaż miału energetycznego. Istotne informacje dla producentów

Sytuacja na rynku węgla od długiego czasu nie należy do najlepszych a zakup surowca dla wielu producentów okazuje się niezwykle utrudniony lub nawet niemożliwy… Polska Grupa Górnicza poinformowała jednak w ostatnich dniach o możliwości zgłaszania woli zakupu miałów energetycznych. Składając wniosek należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach…

Jaka ilość węgla została przeznaczona w ramach programu?

Ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży w ramach programu wynosi maksymalnie 600 tys. ton w sezonie grzewczym 2022/2023.

Jaki jest termin umożliwiający złożenie wniosku?

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 31 października 2022 roku i będą weryfikowane według kolejności wpływu. PGG SA uprawniona jest do wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania wniosków w szczególności, jeżeli ich ilość wskazywać będzie na przekroczenie limitu towaru objętego programem. Tak więc, zainteresowani producenci powinni bezzwłocznie zająć się owym tematem. Ilość udostępnionego surowca jest stosunkowo niewielka, przez co limit może niestety okazać się zbyt niski dla wszystkich…

Jak należy wnioskować o zakup miału?

Wniosek składać można wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej PGG S.A. Wniosek powinien zostać wypełniony wraz z wymaganymi załącznikami. Spółka rozpatrywać będzie wyłącznie kompletne wnioski. Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku „Wyślij”, fakt złożenia formularza należy potwierdzić za pomocą linku aktywacyjnego, który otrzymacie Państwo na adres e–mail wskazany w formularzu.

W wiadomości zwrotnej będzie również podany numer wniosku, którym należy się posługiwać w kontaktach z PGG S.A. Zostanie także dołączona kopia wniosku w formacie PDF. W treści wiadomości wnioskodawca otrzyma link do aktywacji oraz link, pod którym można będzie sprawdzić stan realizacji wniosku. Istotną kwestią jest zapoznanie się z przesłaną kopią wniosku. W przypadku konieczności zmian należ złożyć nowy wniosek, gdyż po aktywacji nie będzie możliwości złożenia nowego wniosku.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Warunkiem przyjęcia wniosku do obsługi jest aktywacja wniosku przez kliknięcie w link aktywacyjny. Po aktywacji wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przez wyświetlenie w domyślnej przeglądarce odpowiedniej informacji.

Czy złożenie wniosku jest gwarancją uzyskania dostępu do węgla?

PGG SA zastrzega, że wypełnienie wniosku wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z gwarancją pokrycia zapotrzebowania deklarowanego przez wnioskującego, a spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie takiej możliwości przez dany podmiot.

Czy transport uzyskanego węgla musi zorganizować producent?

Zgodnie z informacjami podanymi w regulaminie programu, kupujący zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia transportu węgla z kopalni do miejsca finalnego zużycia. Termin odbioru zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.

Ile będzie kosztował surowiec?

Cena sprzedaży węgla będzie jednolita dla całej grupy podmiotów objętych programem i zostanie określona w ofercie PGG. Podstawą jej wyznaczenia będą aktualne wskaźniki rynkowe, które zostaną skalkulowane z wyłączeniem marż podmiotów pośredniczących i innych kosztów związanych z wydłużonym łańcuchem dystrybucji węgla.

Czy uzyskany węgiel można odsprzedawać?

Węgiel nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży jak też do zużycia na cele inne niż te wynikające z programu. Niestosowanie się do powyższego skutkować będzie naliczeniem przez PGG kary umownej w wysokości równej iloczynowi ilości zakupionego węgla oraz stawki kary umownej wynoszącej 2000 zł za każdą tonę węgla. Mechanizm jest zapewne stosowany w celu upewnienia się, że surowiec trafi tylko do gospodarstw, w których jest niezbędny.

Czego także należy się wystrzegać, by uniknąć kar?

Kara może zostać nałożona przez PGG również w przypadku, w którym wnioskodawca na etapie składania wniosku lub zawarcia umowy złoży fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę.

Gdzie znaleźć wniosek oraz regulamin programu?

Źródło: pgg.pl

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl