KRUS: Zdarzył się wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Niezwłocznie to zgłoś

Zbiór cebuli 2021

Wypadki przy pracy w rolnictwie niestety zdarzają się często. Rolnik wykonujący zawodowo pracę w gospodarstwie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Opłaca wiele składek ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenie wypadkowe.

Każdy wypadek związany z działalnością rolniczą powinien być natychmiast zgłoszony do KRUS. Opóźnienie w tym zakresie może stać się przyczyną trudności w uzyskaniu, a nawet odmowy wypłaty świadczenia.

Podstawowym świadczeniem wypłacanym przez KRUS w przypadku zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej jest jednorazowe odszkodowanie – przysługuje ono pod warunkiem, że rolnik był ubezpieczony i regularnie opłacał swoje składki do Kasy. Wysokość odszkodowania jest każdorazowo ustalana na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu (długotrwały lub stały).

Od 17 maja 2018 roku obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej:

809 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
16 180 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
80 900 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 16 180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci;
40 450 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 16 180 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego;
16 180 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Jednorazowe odszkodowanie może być wypłacone nie tylko ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi lub pomocnikowi rolnika, lecz także członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym można zgłosić na wiele sposobów, nawet bez konieczności bezpośredniej wizyty w siedzibie placówki terenowej, czy oddziału regionalnego: za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Osobista, tradycyjna forma zgłoszenia wypadku jest w dalszym ciągu aktualna. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Źródło: Poradnik przedsiębiorcy, KRUS, Wrota podlasia

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności