yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościWniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 roku można składać tylko do...

Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 roku można składać tylko do 30 czerwca!

Tarcza Solidarnościowa chroni przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną. Wniosek o zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych w 2023 trzeba złożyć do 30 czerwca 2023! Inaczej można zapłacić ogromny rachunek za prąd.

Firmy energetyczne przypominają, że tylko do 30 czerwca można składać wniosek o zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych.

Ustawa o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku mówi o tym, jakie limity przysługują różnym gospodarstwom domowym.

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla ROLNIKÓW!

Zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku – w ramach ww. ustawowych limitów zużycia – jest przyznane tzw. odbiorcom uprawnionym, czyli odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

• gospodarstw domowych,
• pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
• lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
• mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
• domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
• oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
• zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
• węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
• garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
• budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600).

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

OŚWIADCZENIE TYLKO DO 30 CZERWCA! 

Gospodarstwa domowe, którym przysługuje roczny limit zużycia energii w wysokości 2 MWh nie muszą nic robić, by skorzystać ze stałej ceny energii. 
Wyjątek stanowią odbiorcy uprawieni, którzy budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany). Oni – aby skorzystać ze stałej ceny prądu w ramach limitu zużycia 2000 kWh – muszą złożyć firmie energetycznej (dystrybucyjnej) stosowne oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Odbiorcy, którzy nabędą takie uprawnienia (tj. rozpoczną budowę), powinni złożyć to oświadczenie w ciągu 30 dni od nabycia uprawnień. Te oświadczenia można składać w zwykłej papierowej formie lub elektronicznie.

JAKIE DOKUMENTY?

  • ROLNICY muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
  • duże rodziny – skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty),
  • gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

JAKĄ DROGĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY? 

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 2600 lub 3000 kWh można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii. Oświadczenie można też złożyć przez Internet. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

źródło: gov.pl, pge-obrot.pl, r.pl, muratorplus

Anna Wilczyńska
Anna Wilczyńska
Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Studia ukończyła w zakresie Techniki Komputerowej w Gospodarce Żywnościowej, a w 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych. Od listopada 2011 r. pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Plantpress. Jest autorem licznych artykułów o tematyce warzywniczej. Jej artykuły można przeczytać w czasopismach "Szklarnie Tunele Osłony", "Warzywa", "Hasło Ogrodnicze". Od września 2018 r. zajmuje się także prowadzeniem portalu Warzywa.pl
Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl