yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościZagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 22 tygodniu roku

Zagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 22 tygodniu roku

Przekazujemy Państwu kolejną informację dotyczącą chorób opartą są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski przygotowaną przez firmę Agro Smart Lab. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

Informacje przedstawiają dane z 22 tygodnia roku (27.05-02.06).

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY
Warzywa cebulowe:
szara pleśń i mączniak rzekomy – brak ryzyka wystąpienia infekcji;
alternariozy – 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją;
Stemphyllium – 28 maja wystąpiło zagrożenie infekcją, przez resztę tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia.
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
alternariozy – 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją;
zaraza ziemniaka oraz zgnilizna twardzikowa – brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji  w uprawach warzyw korzeniowych;
połyśnica marchwianka – zaobserwowano loty I pokolenia.

Połyśnica marchwiaka


Warzywa kapustne:
• sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych oraz mączniak rzekomy – 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją  – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29-31 maja wystąpiło zagrożenie infekcją;
• czarna zgnilizna kapustnych – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji;
tantniś krzyżowiaczek – obserwowano loty I pokolenia motyli.
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28 i 31 maja wystąpiło zagrożenie infekcją;
• mączniak prawdziwym – przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji;
• zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń  brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji;

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 28-29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją;
• alternarioza – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia;
mączniak rzekomy – 29 maja mogła wystąpić infekcja;

• szara pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji.
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogła wystąpić infekcja
• szarej pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji
• alternarioza – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• zgnilizna twardzikowa – 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych i czarna zgnilizna kapustnych – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia 
• pierścieniowa plamistość kapustnych
mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją  (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• szara pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szarej pleśni – brak ryzyka wystąpienia infekcji
• zgnilizna twardzikowa – 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Szparagi
:
rdza szparagów – 28 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
szara pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• chwościk – 28 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zaraza ziemniaka – 28-30 maja mogła wystąpić infekcja
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• alternarioza naci – 27-28 maja oraz 2 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją 
• zgnilizna twardzikowa – wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia

Warzywa kapustne:
• pierścieniowa plamistość kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych oraz szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
mączniak rzekomy – 27-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją  (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
czarna zgnilizna kapustnych – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• zgnilizna twardzikowa – 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• Warzywa liściaste
•  antraknoza liści w uprawach sałaty 28-29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
•• zgnilizna twardzikowa – 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia

REGION SIERADZA I KALISZA
Warzywa cebulowe:
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• Stemphyllium 28-29 maja oraz 1-2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza i mączniak rzekomy– 29 maja mogła wystąpić infekcja
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• alternarioza – 29 maja mogła wystąpić infekcja oraz niskie ryzyko zagrożenia alternariozą naci
• zgnilizna twardzikowa 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• połyśnica marchwianka – obserwowano loty I pokolenia
Warzywa kapustne:
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29 maja i 2 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją 
• mączniak rzekomy – 28-29 maja oraz 1-2 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją  (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• sucha zgnilizna kapustnych – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja oraz 2 czerwca wystąpiła infekcja 
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji 
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Warzywa cebulowe
• mączniak rzekomy oraz Stemphyllium – 28-30 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
• alternariozy – 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy -28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza naci – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zaraza ziemniaka – 30-31 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 28-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją
• sucha zgnilizna kapustnych – 30 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją
• czarna zgnilizna kapustnych – 28-30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych – 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją

REGION POZNANIA I WRZEŚNI
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• szara pleśń przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – 28-29 maja oraz 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• szara pleśń – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29 maja i 2 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją
• czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
Warzywa liściaste:
mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
szara pleśń  – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
mączniak rzekomy – 29 maja i 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją
Szparagi:
rdza – 28-29 maja oraz 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją
szarej pleśni – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie

REGION KUJAW
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium i mączniak rzekomy – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• alternarioza oraz alternarioza naci – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowej – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• połyśnica marchwianki – obserwowano loty I pokolenia
Warzywa kapustne:
• pierścieniowa plamistość kapustnych oraz czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• czarna zgnilizna kapustnych 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy  29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja suchej zgnilizny kapustnych
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY
Warzywa cebulowe:
• alternariozy – 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogła wystąpić infekcja
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• połyśnica marchwianka – obserwowano loty I pokolenia
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerni krzyżowych – 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa –  29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją

REGION ZAMOŚCIA
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 29 maja oraz 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń –  brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogła wystąpić infekcja
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• chwościk i alternarioza naci – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – 29 maja oraz 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29-30 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń oraz infekcja suchej zgnilizny kapustnych – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• mączniakiem prawdziwym – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji 
• antraknoza liści w uprawach sałaty 28-29 maja wystąpiło zagrożenie; mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 1 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – o 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 28-31 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
• alternarioza naci – 28 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• chwościk – 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 28 i 30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych – 1 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 28 i 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 27-30 maja oraz 1 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• sucha zgnilizna kapustnych – 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
• zgnilizna twardzikowa  – 28 i 30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją

REGION ŻUŁAW
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium 2 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• szara pleśń, pierścieniowa plamistość kapusty oraz sucha zgnilizny kapustnych – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
Warzywa liściaste:
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją 

REGION PODKARPACIA
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 27 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych

Warzywa kapustne:
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czarna zgnilizna kapustnych – 27 i 28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• mączniak rzekomy – 27 i 31 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia pierścieniową plamistością kapustnych i suchą zgnilizną kapustnych
Warzywa liściaste:
• mączniakiem prawdziwym  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 27-28 oraz 31 maja wystąpiło zagrożenie
szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 

Komunikat Agro Smart Lab

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl