Zagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 22 tygodniu roku

Przekazujemy Państwu kolejną informację dotyczącą chorób opartą są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski przygotowaną przez firmę Agro Smart Lab. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

Informacje przedstawiają dane z 22 tygodnia roku (27.05-02.06).

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY
Warzywa cebulowe:
szara pleśń i mączniak rzekomy – brak ryzyka wystąpienia infekcji;
alternariozy – 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją;
Stemphyllium – 28 maja wystąpiło zagrożenie infekcją, przez resztę tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia.
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
alternariozy – 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją;
zaraza ziemniaka oraz zgnilizna twardzikowa – brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji  w uprawach warzyw korzeniowych;
połyśnica marchwianka – zaobserwowano loty I pokolenia.

Połyśnica marchwiaka


Warzywa kapustne:
• sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych oraz mączniak rzekomy – 27-29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją  – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29-31 maja wystąpiło zagrożenie infekcją;
• czarna zgnilizna kapustnych – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji;
tantniś krzyżowiaczek – obserwowano loty I pokolenia motyli.
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28 i 31 maja wystąpiło zagrożenie infekcją;
• mączniak prawdziwym – przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji;
• zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń  brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji;

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 28-29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją;
• alternarioza – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia;
mączniak rzekomy – 29 maja mogła wystąpić infekcja;

• szara pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji.
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogła wystąpić infekcja
• szarej pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji
• alternarioza – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• zgnilizna twardzikowa – 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych i czarna zgnilizna kapustnych – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia 
• pierścieniowa plamistość kapustnych
mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją  (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• szara pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szarej pleśni – brak ryzyka wystąpienia infekcji
• zgnilizna twardzikowa – 28-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Szparagi
:
rdza szparagów – 28 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
szara pleśń – brak ryzyka wystąpienia infekcji

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• chwościk – 28 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zaraza ziemniaka – 28-30 maja mogła wystąpić infekcja
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• alternarioza naci – 27-28 maja oraz 2 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją 
• zgnilizna twardzikowa – wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia

Warzywa kapustne:
• pierścieniowa plamistość kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych oraz szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
mączniak rzekomy – 27-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją  (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
czarna zgnilizna kapustnych – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych – 27-28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• zgnilizna twardzikowa – 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia
• Warzywa liściaste
•  antraknoza liści w uprawach sałaty 28-29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
•• zgnilizna twardzikowa – 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia

REGION SIERADZA I KALISZA
Warzywa cebulowe:
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• Stemphyllium 28-29 maja oraz 1-2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza i mączniak rzekomy– 29 maja mogła wystąpić infekcja
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• alternarioza – 29 maja mogła wystąpić infekcja oraz niskie ryzyko zagrożenia alternariozą naci
• zgnilizna twardzikowa 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• połyśnica marchwianka – obserwowano loty I pokolenia
Warzywa kapustne:
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29 maja i 2 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją 
• mączniak rzekomy – 28-29 maja oraz 1-2 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją  (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• sucha zgnilizna kapustnych – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych
zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja oraz 2 czerwca wystąpiła infekcja 
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji 
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Warzywa cebulowe
• mączniak rzekomy oraz Stemphyllium – 28-30 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
• alternariozy – 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy -28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza naci – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zaraza ziemniaka – 30-31 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 28-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją
• sucha zgnilizna kapustnych – 30 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją
• czarna zgnilizna kapustnych – 28-30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych – 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją

REGION POZNANIA I WRZEŚNI
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• szara pleśń przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – 28-29 maja oraz 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• szara pleśń – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29 maja i 2 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją
• czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
Warzywa liściaste:
mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
szara pleśń  – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie
mączniak rzekomy – 29 maja i 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją
Szparagi:
rdza – 28-29 maja oraz 1 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją
szarej pleśni – przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na bardzo niskim poziomie

REGION KUJAW
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium i mączniak rzekomy – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternariozy 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• alternarioza oraz alternarioza naci – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowej – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• połyśnica marchwianki – obserwowano loty I pokolenia
Warzywa kapustne:
• pierścieniowa plamistość kapustnych oraz czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• czarna zgnilizna kapustnych 28-29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy  29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja suchej zgnilizny kapustnych
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją 

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY
Warzywa cebulowe:
• alternariozy – 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogła wystąpić infekcja
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• połyśnica marchwianka – obserwowano loty I pokolenia
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerni krzyżowych – 29 maja i 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 28-29 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa –  29-30 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją

REGION ZAMOŚCIA
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 29 maja oraz 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń –  brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja mogła wystąpić infekcja
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• chwościk i alternarioza naci – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
Warzywa kapustne:
• mączniak rzekomy – 29 maja oraz 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
• pierścieniowa plamistość kapustnych – 29-30 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń oraz infekcja suchej zgnilizny kapustnych – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• mączniakiem prawdziwym – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji 
• antraknoza liści w uprawach sałaty 28-29 maja wystąpiło zagrożenie; mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
• mączniak rzekomy – 29 maja wystąpiło zagrożenie infekcją
• szara pleśń brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 1 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza – o 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 28-31 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
• alternarioza naci – 28 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• alternarioza 29 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• chwościk – 27-28 maja oraz 2 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 28 i 30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych – 1 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czerń krzyżowych – 29 maja mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• zgnilizna twardzikowa – 28 i 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 27-30 maja oraz 1 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• sucha zgnilizna kapustnych – 30 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa liściaste:
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
• zgnilizna twardzikowa  – 28 i 30 maja mogła wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją

REGION ŻUŁAW
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium 2 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
• zaraza ziemniaka – 30 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
Warzywa kapustne:
• szara pleśń, pierścieniowa plamistość kapusty oraz sucha zgnilizny kapustnych – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• mączniak rzekomy – 2 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
Warzywa liściaste:
• mączniak prawdziwy – przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – 29 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją 

REGION PODKARPACIA
Warzywa cebulowe:
• Stemphyllium – 27 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych

Warzywa kapustne:
• szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją
• czarna zgnilizna kapustnych – 27 i 28 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją 
• mączniak rzekomy – 27 i 31 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia pierścieniową plamistością kapustnych i suchą zgnilizną kapustnych
Warzywa liściaste:
• mączniakiem prawdziwym  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji
• antraknoza liści w uprawach sałaty – 27-28 oraz 31 maja wystąpiło zagrożenie
szara pleśń – brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją 

Komunikat Agro Smart Lab

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności