MRiRW: Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2020 r.

Ciagnik-na-polu-orka

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2020 r. w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W terminie od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu ON w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się :

  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (zwrot przysługuje za olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00),
  • rolnicy posiadający bydło – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Źródło: MRiRW

Related Posts

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności