yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościFasolowe standardy do przetwórstwa

Fasolowe standardy do przetwórstwa

Fasola szparagowa to jedno z najpopularniejszych warzyw przetwórczych w naszym kraju. Powierzchnię jego uprawy na potrzeby zakładów szacuje się na ok. 5 tys. ha. Najpopularniejsza w tym segmencie produkcji jest fasola zielostrąkowa, mniej przetwarza się fasoli żółtej i płaskostrąkowej. W tym opracowaniu prezentujemy standardowe odmiany przetwórcze na krajowym rynku.

Alseed
Stanley (Holland Select) jest odmianą o 75-dniowym okresie wegetacji. Strąki są zielone i wysoko osadzone dzięki czemu są mniej narażone na porażenie chorobami grzybowymi i zanieczyszczenia. Kwitnienie roślin jest intensywne i krótkie, a wykształcanie nasion w strąkach o średnicy 8–10 mm i długości 12–14 cm – powolne. Rośliny o silnym systemie korzeniowym odznaczają się wzniesionym pokrojem, co ułatwia przewietrzanie uprawy.
Są tolerancyjne na stresowe warunki uprawy – nie zrzucają kwiatów i zawiązków strąków podczas upałów. Łodygi są bardzo mocne, dzięki czemu rośliny nie wylegają. Odmiana
z odpornością na niektóre choroby – HR: BCMV/Psp/Cl.

Stanley

Voltage to bardzo plenna, wczesna odmiana o żółtych strąkach średnicy 10 mm i długości ok. 15 cm. Okres wegetacji wynosi ok. 73 dni w polu i ok. 55 dni w uprawach tunelowych.
Odmiana przeznaczona jest do wielokrotnego zbioru. Strąki są intensywnie żółte, proste, wyrównane, bezwłókniste i bardzo smaczne. Rośliny o mocnym systemie korzeniowym i silnych łodygach nie mają tendencji do wylegania. Fasola szparagowa Voltage daje
bardzo wysoki plon w przyśpieszonych uprawach tunelowych i w polu. Odporności: HR: BCMV/Cl/Psp.
Mozenda to fasola płaskostrąkowa typu Romano o zielonych strąkach długości ok. 16 cm i szerokości ok. 20 mm nadających się do zbioru ręcznego i mechanicznego z przeznaczeniem na świeży rynek oraz do przetwórstwa. Rośliny o wzniesionym,
smukłym pokroju mają wysokość 45 cm i nie wykazują skłonności do wylegania. Odmiana powoli wykształca nasiona co pozwala na przedłużenie okresu zbioru. Fasola płaskostrąkowa. Mozenda daje wysoki plon mięsistych, smacznych strąków o ciemniejszej
barwie od odmiany Kansas. Odporności: HR: BCMV/Cl/Psp.

Bayer Seminis
Bartava to bardzo wczesna odmiana o ok. 65-dniowym okresie wegetacji i wysokim potencjale plonotwórczym. Polecana jest do uprawy przez cały sezon wegetacyjny, ale najbardziej sprawdza się na początku kampanii w celu przyśpieszania terminu rozpoczęcia
zbiorów, a także w poplonie, ponieważ dzięki dobrej tolerancji na chłody daje bezpieczeństwo zbioru w zaplanowanym terminie. Rośliny średniej wielkości o wzniesionym pokroju wiążą łatwo odrywające się, zielone strąki. Dojrzewają one do zbioru jednocześnie. Odmiana wykazuje następujące odporności– HR: BCMV/Cl.
Timgad to standardowa odmiana do cięcia i mrożenia odznaczająca się wysoką plennością. Rośliny o 75-dniowym okresie wegetacji zachowują stabilny pokrój na różnych stanowiskach uprawowych i dobrze zakrywają międzyrzędzia, co jest istotne w warunkach suszy. Tworzą jednolicie zielone, wyrównane strąki o długości 11,5–12,5 cm i średnicy
w przedziale 8,5–9,5 cm. Wiązanie strąków jest skoncentrowane w środkowo-górnej części rośliny bez tendencji do piętrowania. Łatwo odrywa się je z rośliny i nie mają tendencji
do przerastania. Odporności HR: BCMV/Psp/Cl.

Timgad

SV1003GF to bardzo wczesna odmiana żółtostrąkowa do cięcia i mrożenia, która dobrze się sprawdza na początek kampanii do zbioru przed fasolami zielonostrąkowymi. Rośliny
cechuje skoncentrowane kwitnienie i jednoczesne dojrzewanie oraz wybarwianie
się strąków co jest bardzo istotne przy zbiorze mechanicznym. Strąki są proste, jednorodne, osadzone w górnej części rośliny. Ich łatwe odrywanie umożliwia czysty zbiór surowca. Rośliny są średniej wysokości, ale o mocnym wigorze, bardziej rozbudowane
wegetatywnie – zalecana gęstość siewu to 2,5 jedn./ha.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Hazera
Caprika to wczesna odmiana hodowli Vilmorin o okresie wegetacji wnoszącym ok. 72 dni. Rośliny o wzniesionym pokroju tworzą ciemnozielone strąki o długości ok. 14 cm. Są one równomiernie rozmieszczone na roślinie. Odmiana wyróżnia się wigorem i wysoką odpornością na choroby. Jest polecana do zbioru kombajnowego – łatwo się zbiera, bez zanieczyszczeń, wszystkie strąki dojrzewają równocześnie. Strąki o kalibrażu 9–10,5 mm stanowią ok. 65% zbiorów, >10,5 mm – ok. 35%. Odporności: BCMV/Cl/Psp.
Deezer jest odmianą o ok. 68-dniowym okresie wegetacji. Kompaktowe rośliny o wzniesionym pokroju i silnym systemie korzeniowym wiążą intensywnie zielone strąki. Są one wyrównane i mają długość ok. 11–12 cm oraz średnicę w przedziale 8–10 mm.
Strąki łatwo się obrywa z roślin. Odmiana ma długie okno zbiorcze i jest tolerancyjna na gorsze warunki uprawy. Cechuje się wyrównaniem wschodów i silnym wigorem. Rośliny
mają małą podatność na fuzariozy. Odporności: Psp/Cl.

Deezer

Sundance to odmiana żółtostrąkowa o okresie wegetacji wynoszącym ok. 76 dni. Rośliny o zwartym pokroju i średniej wysokości wiążą intensywnie żółte strąki, okrągłe w przekroju,
mięsiste, długości 13–15 cm i średnicy ok. 8–10 mm. Sundance charakteryzuje
się silnym wigorem w początkowej fazie wzrostu i wysokim udziałem plonu handlowego w plonie ogólnym. Odporności: HR: Psp/Cl/BCMV.

Sundance

 

KHiNO POLAN
Helena to wczesna odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 73 dni. Rośliny o wzniesionym pokroju wiążą strąki barwy zielonej z połyskiem, osadzone w górnej i środkowej część rośliny. Strąki są proste, mięsiste długości 14–15 cm i szerokości 9 mm.
Są one bezwłókniste o nieprzerastających nasionach, łatwo się je odrywa.
Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Luiza to odmiana średnio wczesna osiągająca dojrzałość zbiorczą po 68 dniach wegetacji. Rośliny o zwartym
pokroju wiążą strąki w środkowej i górnej części. Są one intensywnie żółte z lekkim połyskiem, proste i okrągłe na przekroju, bezwłókniste. Ich średnia długość wynosi 13–14
cm, a szerokość 10 mm. Odmiana polecana jest do tradycyjnych upraw w polu i przyspieszonych (pod osłony). Odporności: HR: BCMV/Cl/Psp.

Helena

Pop Vriend Seeds
Camaro to wczesna odmiana w typie medium fine (średniej grubości strąkach) polecana do zaopatrzenia przetwórstwa i rynku warzyw świeżych. Strąki o długości 14–15 cm są
proste, jednolite o średnio intensywnej zielonej barwie. Fasola o wysokim procencie czystości zalecana do przetwórstwa i na świeży rynek. Wiązanie strąków jest bardzo skoncentrowane. Odporności: HR: BCMV/Cl.

Baltimore to wczesna odmiana w typie medium fine tolerancyjna na wysokie temperatury. Rośliny wiążą proste nieco błyszczące, ciemnozielone strąki o długości 12–13 cm. Odmiana
dobrze sprawdza się w upale. Odporności: HR: Psp/BCMV/Cl.

Baltimore

Pontiac to średnio wczesna fasola o zielonych strąkach w typie medium fine Są one proste, lekko błyszczące o długości 12 cm. Rośliny o średniej wysokości mają silny wigor. Wiązanie
strąków jest skoncentrowane w środkowo-górnej części rośliny. Odmianę cechuje wysoki potencjał plonotwórczy oraz wyrównanie strąków pod względem długości i średnicy.
Odporności: HR: Psp/BCMV.

„Spójnia” HiNO
Batumi to najnowsza odmiana zielonostrąkowa firmy „Spójnia”. Wczesna
(liczba dni wegetacji–ok 68), o zwartym pokroju. Strąki są zielone ze słabym połyskiem, mięsiste, gładkie, pozbawione włóknistości, przebarwień i przewężeń. Kształt przekroju
poprzecznego jest zbliżony do okrągłego. Liczba strąków w 1 kg to ok. 360 szt. Ponad 60% strąków sortuje się w przedziale średnicy 6,5–9 mm. Odmiana nadaje się do jednorazowego zbioru. Odporna na antraknozę, również na rasy gamma, wysoka odporność
na choroby bakteryjne.

Arkana to średnio późna, obficie plonująca odmiana (okres wegetacji ok. 77 dni). Strąki są ciemnozielone z lekkim połyskiem, wyrównane kształtem i wielkością, bez przewężeń i wyściółki pergaminowej. Kształt przekroju poprzecznego jest okrągły. Liczba strąków w 1 kg wynosi ok 265 szt. Rośliny o silnym systemie korzeniowym tolerują okresowy brak wody. Odporności: HR: Cl; IR: Psp.

Arkana

Muza to średnio wczesna (okres wegetacji wynosi ok 75), obficie polująca odmiana. Strąki są zielone z bardzo słabym połyskiem, bardzo proste, lekko spłaszczone. Kształt przekroju
strąka jest sercowaty. Liczba strąków w 1 kg wynosi ok. 244 szt. Odmiana wyróżnia się wysoką odpornością na choroby i silnym systemem korzeniowym (toleruje okresowy brak wody).

Syngenta
Outlaw jest odmianą wczesną o ok. 60-dniowym okresie wegetacji. Wiąże proste, ciemnozielone strąki o długości 13 cm i średniej grubości (60% ma kalibraż powyżej 10.5 mm). Wzniesione rośliny o silnym wigorze dobrze zawiązują strąki nawet w wysokiej temperaturze, mają długie okno zbiorcze i nie wylegają. Odporności: HR: BCMV.
Escadron jest wczesną odmianą w segmencie fine o wyrównanej średnicy strąków. Są one ciemnozielone, długie i proste, równomiernie dorastają do zbioru. Odmiana ma długie okno zbiorcze i wysoki potencjał plonotwórczy. Rośliny o dobrym wigorze są wzniesione i nie wylegają. Odporności: HR: BCMV/Cl.

Opportune jest średnio wczesną odmianą tworzącą bardzo długie, proste strąki długości ok. 15 cm i średnicy 9–10,5 mm o zielonej barwie. Rośliny o wzniesionym pokroju są tolerancyjne na niekorzystne warunki uprawy i nie wykazują skłonności do zrzucania kwiatów pod wpływem upałów. Odmiana odznacza się skoncentrowanym kwitnieniem i dojrzewaniem strąków, ma długie okno zbiorcze. Wykazuje odporność na niektóre choroby – HR: BCMV/Cl.

Opportune

Opracowała:
Aleksandra Czerwińska-Nowak

Artykuł pochodzi z miesięcznika Warzywa 3/2020

Aleksandra Czerwińska-Nowak
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Absolwentka wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez cztery lata pracowała na tej uczelni jako asystent w Katedrze Warzywnictwa zajmując się tematyką technologii uprawy grzybów jadalnych i warzyw. W 2008 roku dołączyła do zespołu miesięcznika „Warzywa”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących doboru odmian warzyw ich uprawy oraz przechowywania i przygotowania do sprzedaży.
Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl