Kongres Europatat 2023

Kongres Europatat 2023
fot. Polska Federacja Ziemniaka

W Gdańsku odbyła się pierwsza polska edycja Kongresu Europatat zorganizowana przez Polską Federację Ziemniaka i Europejskie Stowarzyszenie Handlu Ziemniakami – Europatat.

„Zmieniający się krajobraz geopolityczny i przyszłość handlu ziemniakami” to tegoroczne hasło kongresu poświęconego wpływowi obecnej geopolityki na międzynarodowy handel rolno-spożywczy, a także wpływowi celów Zielonego Ładu UE na handel ziemniakami w Europie i poza nią.

Produkcja ziemniaka w Polsce

– Polska ma długą i bogatą tradycję w produkcji i hodowli ziemniaka. Przez lata ziemniaki były tradycyjnie produkowane na własne potrzeby w gospodarstwach o różnych profilach produkcji. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obserwujemy szybki proces specjalizacji i profesjonalizacji w produkcji ziemniaka – podkreślił podczas swojego wystąpienia wiceminister Krzysztof Ciecióra, który uczestniczył w pierwszej polskiej edycji Kongresu Europatat w ostatnim jej dniu.

Zwrócił przy tym uwagę, że skutkuje to z jednej strony spadkiem areału produkcji – ubywa zwłaszcza gospodarstw produkujących ziemniaki na własne potrzeby na małych areałach, ale z drugiej strony wzrostem plonu uzyskiwanego z hektara. Średni plon wzrósł bowiem w ciągu 20 lat z niespełna 18 do 30 t z ha. Ziemniaki nadal zachowują przy tym istotny udział w strukturze upraw. Powierzchnia uprawy ziemniaków w roku 2022 według danych GUS wyniosła ok. 200 tys. ha, a zbiór – powyżej 6 mln ton.

Zwalczanie chorób ziemniaka

– Należy podkreślić, że stopień porażenia upraw przez najgroźniejszą dla nas chorobę – bakteriozę pierścieniową ziemniaka – ulega sukcesywnemu zmniejszeniu. O ile w roku 2004 porażonych było ponad 23% badanych partii ziemniaków towarowych, to już w sezonie 2020/2021 – mniej niż 4% badanych partii – poinformował wiceminister.

Zwrócił przy tym uwagę, że dużą rolę w walce z chorobą odgrywają sami producenci, podnoszący nieustannie standardy fitosanitarne produkcji. – Liczę, że dzięki dalszym konsekwentnym wysiłkom producentów ziemniaka oraz służb kontrolnych uda się dalej ograniczać występowanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Polsce, prowadząc do całkowitego zniesienia dodatkowych wymagań obowiązujących przy wysyłce, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję ziemniaka – podkreślił podsekretarz stanu.

Czym jest Europatat?

Europatat jest Europejskim Stowarzyszeniem Handlu Ziemniakami, zrzeszającym zarówno stowarzyszenia krajowe, jak i pojedyncze firmy zajmujące się handlem nasionami, towarami i wczesnymi ziemniakami w całej Europie. Jej członkami jest szerokie grono przedsiębiorców (m.in. hodowcy, dystrybutorzy, magazyny, pakowacze, importerzy i eksporterzy) dostarczających rolnikom sadzeniaki, surowiec dla przemysłu spożywczego, oraz ziemniaki pakowane dla detalistów i sektora usług gastronomicznych.

Źródło: MRiRW

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. rzodkiewka

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności