MRiRW w sprawie wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych

Koniec listopada to ostatni moment, kiedy na pola można wywieźć obornik, gnojówkę bądź gnojowicę.

W odpowiedzi na wniosek KRIR, dotyczący wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych, resort rolnictwa przekazał poniższe informacje”

Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. programu azotanowego – umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.
Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej.
Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego nie wymaga wydawania dodatkowej zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada.

Warto podkreślić, że nawozy naturalne, to cenne źródło pierwiastków, a także próchnicy, przy czym powinny być stosowane w taki sposób i w takich dawkach, aby zwarte w nich składniki mogły być maksymalnie wykorzystane.

Related Posts

None found

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności