yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

 • pantoea agrosimex intermag
 • sketch agrosimex ochrona

 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościPremie dla młodych rolników – nabór wydłużony do 27 października. Co zrobić,...

Premie dla młodych rolników – nabór wydłużony do 27 października. Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa został przedłużony do 27 października 2023 r. termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników PS dla WPR na lata 2023-2027. Premia wynosi 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kim jest młody rolnik?

Młody rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).
 • Po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje lub będzie pracowała w tym gospodarstwie.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej.

Jakie są kryteria otrzymania premii?

Warunki otrzymania premii są następujące:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 tys. euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 tys. euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot wyłącznej własności beneficjenta lub małżeńskiej wspólności majątkowej, użytkowania wieczystego lub wyłącznej, lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50 proc. odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia.

Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • realizacji założeń biznesplanu;
 • prowadzenia działalności rolniczej jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, ubiegając się o pomoc;
 • osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich przychodach i utrzymania co najmniej takiego udziału przychodów do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymania jej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • skorzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

Punktowa ocena wniosków

Zasady przyznawania punktów są następujące:

 • powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym – do 3 pkt;
 • kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt;
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem – do 5 pkt;
 • przejmowanie gospodarstwa w całości – 4 pkt;
 • uczestnictwo w systemach jakości – do 5 pkt;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym – do 3 pkt;
 • docelowe prowadzenie produkcji zwierzęcej – 2 pkt;
 • dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt.

Kolejność przyznawania wsparcia jest uzależniona od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków. Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

Za przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność przyznaje się 4 punkty. Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich użytków rolnych (UR) oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.

Źródło: MRiRW

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl