Krótszy termin płatności za warzywa?

Według Ministerstwa Rolnictwa Polski Ład zakłada szereg pozytywnych zmian dla rolników. Jakie? Mają one odzwierciedlenie w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, w którym zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które będą bezwzględnie zakazane.

Ministerstwo Rolnictwa podało, że Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw. Jeden z nich dotyczy przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Chodzi m.in. o zdefiniowanie 16 nieuczciwych praktyk handlowych, w relacjach między przedsiębiorcami, w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Pytanie na ile realnie może wpłynąć to na poprawę sytuacji producentów owoców. A może będą to kolejne, martwe przepisy? Ministerstwo podaje, że:

Zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które są bezwzględnie zakazane m.in.:

– zapłata w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty;
– anulowanie zamówienia produktów łatwopsujących w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia;
– bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnienie przez nabywcę tajemnic handlowych dostawcy.

Zdefiniowano 6 nieuczciwych praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą m.in.:
– zwrot przez nabywcę niesprzedanych produktów rolnych i spożywczych dostawcy, nie płacąc za te niesprzedane produkty;
– pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;
– żądanie od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów rabatów na produkty rolne i spożywcze sprzedawane przez kupującego w drodze promocji.
Wprowadzono procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W takim przypadku, wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze. Rozszerzono definicje produktów rolnych i spożywczych. Chodzi m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste, będące przedmiotem produkcji rolników.
Zmieniono definicję nabywcy – będzie to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 listopada 2021 roku. Na pewno pozytywnie na rynek wpłynie brak możliwości zapłaty w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty (o ile będzie to respektowane). Pytanie, czy na takie rozwiązania czekali producenci warzyw?

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności