yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościCzas na sadzenie ziemniaków - wskazówki uprawowe

Czas na sadzenie ziemniaków – wskazówki uprawowe

Opłacalność uprawy ziemniaków jest bardzo zmienna. W dobrych latach niejednokrotnie ratowały budżet, w innych do ich uprawy trzeba było sporo dołożyć. Jednak niezależnie od koniunktury uprawa ziemniaków jest wymagająca, a o ostatecznym plonie decyduje wiele czynników.

Warunki atmosferyczne, szczególnie temperatura i opady, istotnie wpływają na wielkość plonu oraz jego jakość. Ma to przełożenie na wpływy do budżetu gospodarstwa. Warunki te mogą korzystnie lub negatywnie wpływać na opłacalność produkcji. Chcąc ograniczyć negatywny wpływ czynników atmosferycznych do uprawy trzeba się dobrze przygotować. Negatywne oddziaływanie niskich temperatur można ograniczyć przez przykrycie wschodzących roślin agrowłókniną. W sytuacji niedoboru wody plantacje można nawodnić, oczywiście gdy na wyposażeniu gospodarstwa jest deszczownia z ujęciem wody. Sposobów na ograniczenie negatywnych skutków warunków atmosferycznych jest wiele, jednak jednym z najważniejszych narzędzi wpływających na powodzenie uprawy jest agrotechnika.

Na glebach lekko kwaśnych

Przystępując do uprawy ziemniaków należy pamiętać o wymaganiach glebowych tego gatunku. Ziemniaki do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymagają gleb ciepłych, pulchnych, niezbyt zwięzłych, przepuszczalnych oraz o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Należy unikać zakładania plantacji na glebach ciężkich, zimnych oraz podmokłych, gdyż może być to przyczyną opóźnionego wzrostu i rozwoju, a także spowodować gnicie bulw oraz ich deformację. Uprawiając ziemniaki należy pamiętać, żeby pod ich uprawę przeznaczyć gleby o odczynie lekko kwaśnym (pHKCl – 5,5–6,5). Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie pH niekorzystnie wpływa na rozwój roślin.

Profesjonalna uprawa zwiastuje dobry plon

Układając płodozmian należy pamiętać, że ziemniaki zaliczane są do roślin mało wymagających co do przedplonu. Jednak tak jak inne rośliny uprawne mają pewne preferencje, w związku z tym niektóre przedplony korzystniej wpływają na wzrost i rozwój ziemniaków, inne gorzej (tab. 1). Najlepsze pod uprawę ziemniaków są bobowate, jednak stanowiska po tych uprawach przeznaczone są z reguły dla roślin bardziej wymagających. Dlatego w praktyce ziemniaki najczęściej uprawiane są po zbożach. Przyczynia się do tego fakt, że po uprawie międzyplonów ścierniskowych oraz zastosowaniu odpowiednich nawozów organicznych, pole można bardzo dobrze przygotować pod uprawę ziemniaków. 

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
Najlepsze Dobre Najgorsze
bobowate jednoroczne, mieszanki bobowatych wieloletnich z trawami zboża ozime + międzyplony ścierniskowe z roślinami bobowatymi lub mieszankami facelii i gorczycy łubin, ziemniaki, zboża ozime i jare

 

Aby gleba była pulchna

Powodzenie uprawy ziemniaków w dużej mierze zależy od odpowiedniego przygotowania gleby. Uprawa musi być przeprowadzona w taki sposób, aby gleba była pulchna, a stosunki wodno-powietrzne uregulowane.

Po zimie pole należy wyrównać

Podczas uprawy nie wolno zapominać o odpowiednim zwalczaniu chwastów oraz innych agrofagów, które mogą zagrażać roślinom uprawnym. Podczas przygotowywania stanowiska nie wolno pomijać żadnego zespołu uprawy. Przed sadzeniem ziemniaków należy wykonać: zespół uprawy pożniwnej, zespół uprawy jesiennej oraz zespół uprawy wiosennej. Obecnie w przygotowaniach stanowiska dla nowego sezonu uprawy ziemniaków 2021 w większości gospodarstw wykonane zostały dwa zespoły uprawy: zespół uprawy pożniwnej i jesiennej. Niebawem nadejdzie czas na zespół uprawy wiosennej. Zespół ten rozpoczyna się od włóczenia pól, gdy tylko można wjechać w pole. Z rozpoczęciem wiosennych prac polowych nie należy zwlekać. Wczesne wyrównanie pola ograniczy straty wody zgromadzonej w okresie zimowym. Ponadto ziemia szybciej się ogrzeje. Jeśli nawozy mineralne nie były stosowane jesienią, należy wprowadzić je do gleby wiosną. Dawkę ich należy dostosować do wymogów pokarmowych ziemniaków oraz zasobności gleby (tab. 2), mieszając je z glebą z pomocą agregatu uprawowego.

Tab. 2. Pobranie jednostkowe składników pokarmowych przez ziemniaki kg/t bulw + odpowiednia masa łęcin

N P2O5 K2O CaO MgO SO3
Odmiany wczesne
5,0–6,0 2,0–2,5 8,0–10,0 0,8–1,0 0,6–0,8 0,4–0,8
Odmiany średnio wczesne i późne
4,0–5,0 1,5–2,0 6,0–8,0 1,0–1,2 0,6–0,9 0,5–1,0

 

Zgodnie z wymogami

Sadzenie ziemniaków, tak jak zakładanie innych plantacji, składa się z kilku bardzo istotnych elementów: wybór materiału sadzeniakowego, termin umieszczenia bulw w glebie, odpowiednia obsada roślin na jednostce powierzchni, parametry techniczne sadzenia. Do założenia plantacji ziemniaków należy wykorzystać materiał sadzeniakowy dobrej jakości. Dzięki temu obsada roślin na jednostce powierzchni będzie odpowiednia, a wschody równomierne. Obsada roślin ma wpływ na ilość wytworzonych bulw oraz ich jakość. Sadzeniaki nie mogą być uszkodzone mechanicznie oraz muszą charakteryzować się odpowiednią zdrowotnością. Wszystkie sadzeniaki z objawami chorobowymi należy odrzucić. Dobre sadzeniaki nie mogą mieć długich kiełków, jeśli są za długie należy je usunąć. Na bulwach mogą znajdować się jedynie kiełki do 1 cm. Do zakładania plantacji nadają się bulwy o kalibrażu od 30 do 60 mm. Ze względu na dużą rozpiętość zarówno w kształcie, jak i masie bulwy dzielone są na trzy grupy:

  • bulwy małe – 30–40 mm;
  • bulwy średnie – 40–50 mm;
  • bulwy duże – 50–60 mm.

Podział ten pozwala ograniczyć zarówno nadmierne zagęszczenie, jak i przerzedzenie plantacji. Każdą grupę należy sadzić oddzielnie. Bulwy małe sadzi się gęściej niż bulwy duże. Chcąc wcześnie przeprowadzić zbiór ziemniaków sadzeniaki należy pobudzić lub podkiełkować. Rodzaj sposobu przyspieszania zbioru zależy od przewidywanego terminu zbioru.

Kiedy sadzić ziemniaka?

Wybierając termin zakładania plantacji, należy pamiętać, aby temperatura gleby na głębokości 10 cm miała temperaturę 5–8°C. W takiej bulwy zaczynają kiełkować. Zbyt wczesne sadzenie sprawi, że wschody będą nierównomierne, a nasilenie chorób grzybowych i bakteryjnych większe. Ponadto rośliny będą w większym stopniu narażone na uszkodzenia mrozowe powodowane majowymi przymrozkami. Założenie plantacji zbyt późno powoduje obniżenie plonu oraz zawartości skrobi w bulwach. Natomiast fenologicznym terminem sadzenia ziemniaków jest okres kwitnienia mniszka pospolitego czy rozwijania liści przez agrest. Kalendarzowy termin sadzenia ziemniaków jest zróżnicowany i dostosowany do danego regionu kraju (tab. 3)  

Tab. 3. Kalendarzowy termin sadzenia ziemniaków w zależności od regionu kraju

Województwo Zalecany termin sadzenia
dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie 01–10.04
lubuskie, mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 10–20.04
podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 20–30.04
północna część podlaskiego, północna część warmińsko-mazurskiego 30.04–10.05

 

Gęstość sadzenia ziemniaków

Uprawiając ziemniaki nie wolno zapominać o odpowiedniej obsadzie roślin. Ustalając gęstość sadzenia należy uwzględnić: warunki glebowe i klimatyczne, kierunek użytkowania, odmianę oraz wielkość sadzeniaków. Ilość czynników wpływających na obsadę roślin sprawia, że zawsze należy zapoznać się ze wskazaniami producenta odnośnie tego parametru. Kolejnym ważnym czynnikiem, którego nie należy bagatelizować jest rozstawa rzędów. W tradycyjnej uprawie wynosi ona 62,5 lub 67,5 cm. W przypadku uprawy odmian jadalnych rozstawa powinna wynosić 75 cm, a w przypadku intensywnej uprawy z nawadnianiem nawet 90 cm. Odległość sadzeniaków w rzędzie zależy od ich wielkości. Zaleca się, aby sadzeniaki małe umieszczać co 20 cm, średnie co 30–40 cm, a duże co 40–50 cm. Głębokość uzależniona jest od rodzaju gleby oraz wielkości sadzeniaków. Ogólnie należy przyjąć, że głębokość sadzenia powinna wynosić od 5 do 7 cm, licząc od podstawy sadzeniaka do wyrównanej powierzchni ziemi. Ostateczna regulacja głębokości sadzenia następuje podczas obredlania. Podczas pierwszego obredlania głębokość należy zwiększyć do 5 cm, podczas kolejnego do 10 cm, a na glebach lekkich do 15 cm.   

dr inż. Przemysław Kardasz 
Polowa Stacja Doświadczalna IOR–PIB w Winnej Górze

Artykuł pochodzi z archiwalnego wydania czasopisma Wiadomości Rolnicze Polska. Tu zamówisz prenumeratę: https://www.plantpress.pl/produkt/wiadomosci-rolnicze-polska/

 

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl