Dopłaty bezpośrednie nie podlegają egzekucji komorniczej

W celu odzyskania pieniędzy komornik może zająć konta bankowe, ale w przypadku rolnika obowiązują go specjalne przepisy prawa. Jak się okazuje nie może. Nie może on zajmować wszystkiego, a w szczególności dotyczy to środków z Unii Europejskiej.

Jak czytamy na portalu Agro&Konsument dopłaty bezpośrednie nie podlegają egzekucji komorniczej. Komornik nie może ich zająć. Mówi o tym to art. 32 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z tym przepisem, należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy UE oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu. Tak stanowi Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Komornik nie może wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wezwaniem o przekazanie przedmiotowych wierzytelności na jego konto. Jednak pojawiają się niejednokrotnie stanowiska, iż po wypłacie dopłat bezpośrednich na rachunek bankowy rolnika, możliwe jest jego zajęcie. Te interpretacje bazują na tezie, że wskazany wyżej przepis należy odnosić do sytuacji, w której komornik zmierzałby do zajęcia tych należności będących jeszcze w gestii ARiMR, ale już przyznanych decyzją. Przepis ten nie ogranicza – zdaniem części komorników i sądów – możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych. Z chwilą bowiem, kiedy pieniądze wpłyną już na rachunek, są traktowane jak wszelkie inne pieniądze.

Z tym stanowiskiem nie można się zgodzić w sytuacji, gdy rolnik w sposób jednoznaczny może wykazać, iż pieniądze znajdujące się na zajmowanym rachunku są środkami pochodzącymi z wypłaconego świadczenia z ARiMR. Z brzmienia art. 32 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wcale nie wynika, że ochronie nie podlegają środki, które już wpłynęły na konto.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w uchwale Sądu Najwyższego podjętej w składzie trzech sędziów w dniu 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 104/14. SN wskazał, że egzekucja komornicza z rachunku bankowego nie może obejmować środków pochodzących z unijnego wsparcia, poza przypadkiem, gdy egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który przeznaczone były te środki.

źródło: agrokonsument.p

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

1 KOMENTARZ

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności