yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
NawożenieGama innowacyjnych nawozów

Gama innowacyjnych nawozów

W Opalenicy k. Poznania 6 listopada odbyła się konferencja firmy Compo Expert, podczas której zaprezentowano nowe logo oraz przedstawiono gamę innowacyjnych nawozów.

O obecnej działalności firmy i planach na przyszłość mówił Piotr Zabuski, prezes Compo Expert Polska. – Compo Expert to firma, która zatrudnia na świecie 565 osób. Dysponuje ona czterema fabrykami – w Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Meksyku. Posiada również 16 jednostek stabilizacyjnych na świecie, gdzie wykorzystuje lokalne nawozy granulowane i dostarcza tam inhibitor nitryfikacji. To rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty produkcji i transportu nawozów. W portfolio firmy znajduje się aż 121 marek produktowych, które docierają do 3000 klientów na świecie. W 19 krajach Compo Expert ma swoje oddziały, a sprzedaż ich produktów prowadzona jest w ponad 100 krajach. Sprzedaż nawozów grupy Compo Expert w roku 2016 osiągnęła 318 milionów euro – przekazywał Piotr Zabuski.

Prezentując grupy produktowe wykładowca informował, że największy przychód generowany jest ze sprzedaży nawozów granulowanych – Blaukorn oraz NovaTec i Basacote. Znaczny udział stanowi również sprzedaż nawozów dolistnych – głównie krystalicznych oraz płynnych i biostymulatorów.

Nowe rozwiązania

– W ostatnich latach przygotowując ofertę zmieniliśmy nastawienie z konkretnego produktu na grupę upraw, dla której oferujemy gotowe rozwiązania nawozowe. Część nowych rozwiązań wymusza rynek, a niektóre z nich regulacje Unii Europejskiej, np. biodegradowalna otoczka nawozu długodziałającego. Prace nad tym rozwiązaniem są na tyle zaawansowane, że być może w najbliższych latach zaprezentujemy nasze nawozy otoczkowane w nowej odsłonie. Pracujemy też nad poszerzeniem oferty biostymulatorów – informował prezes Compo Expert Polska. Przekazywał on, że przez ostatnie kilka lat w Compo Expert zainwestowano 65 mln euro. Główna część tych wydatków to odbudowa magazynów po pożarze z 2013 r. W miejsce zniszczonego magazynu udało się wybudować 3 oddzielne obiekty z zastosowaniem najnowszej technologii.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Kolejną inwestycją jest linia do produkcji nawozów o wydłużonym działaniu oraz o drobnej granulacji. Bardzo ważna jest również inwestycja w zminiaturyzowaną fabrykę – miejsce, w którym można testować prototypy nowych produktów na niewielką skalę.

Nawozy długodziałające

Tobias Fark z Compo Expert Niemcy przedstawił różne sposoby uwalniania składników z nawozów. Mówił o nawozach opartych na formie amonowej – NovaTec i na stabilizacji tej formy w nawozach. Bazą do produkcji tych nawozów są produkty Blaukorn z dodatkiem inhibitora nitryfikacji DMPP (opracowanej w latach 90. przez BASF, który był w tamtym okresie właścicielem Compo Expert). Substancja ta jest natryskiwana na powierzchnię nawozów bezchlorkowych. – Czas działania tej substancji zależy od temperatury, a to co odróżnia ten inhibitor nitryfikacji od innych obecnych na rynku to wydajność. Niewielkie dawki zapewniają skuteczność działania. Azot występuje w glebie przede wszystkim w formie azotanowej, która nie jest wiązana w kompleksie sorpcyjnym i dlatego podlega wymywaniu. Forma amonowa jest wiązana przez kompleks i nie jest tak podatna na wymywanie. W reakcji nitryfikacji przy przekształceniu azotu amonowego w azotynowy inhibitor nitryfikacji blokuje działanie bakterii Nitrosomonas. Główną korzyścią zastosowania inhibitora nitryfikacji DMPP jest ograniczone wymywanie, dzięki czemu uzyskuje się większą efektywność nawozu. Przy zastosowaniu tej samej dawki nawozów NovaTec, co nawozów standardowych, uzyskuje się wyższe plony. Zastosowanie inhibitora nitryfikacji DMPP pozwala zmniejszyć dawkę azotu lub ograniczyć liczbę aplikacji – informował Tobias Fark. Główne produkty z serii NovaTec to: Classic (12-8-16+3), Premium (15-0-10+2), Suprem (21-5-10+3) oraz N-Max (24-5-5+2).

Prelegent zaprezentował również grupę nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników – Slow Release Fertilisers (SRF). Głównym pierwiastkiem, który jest spowolniony w tych nawozach jest azot, a jego działanie może być wydłużone do 4 miesięcy. – Uwalnianie składników zależy od temperatury i wilgotności, co idzie w parze z wegetacją rośliny. Wzrost roślin jest stabilny, bo przez dany okres zaopatrzenie w składniki pokarmowe jest stałe. Źródłem tych nawozów jest formaldehyd mocznika (ureaform), (który powstaje w wyniku polimeryzacji mocznika z formaldehydem. Największe zużycie tego typu nawozów jest w ogrodnictwie (głównie do nawożenia trawników) – mówił T. Fark. Informował też o dwóch formach azotu opatentowanych przez Compo Expert – Isodur oraz Crotodur. Po aplikacji Isoduru (Izobutylidenodimocznik) do gleby jest on rozkładany do mocznika. W zależności od temperatury uwalnianie azotu trwa od 2 do 4 miesięcy. Crotodur (krotonylidenodimocznik) – to kolejna forma azotu, w której mineralizacja do mocznika następuje w obecności mikroorganizmów, a nie przez hydrolizę, jak to miało miejsce w przypadku Isoduru.

Prelegent informował, że produkcja tych nawozów odbywa się od ubiegłego roku w nowej instalacji do nawozów długodziałających. Dzięki temu można połączyć w jednym produkcie wszystkie 3 formy azotu. Granule długodziałające są produkowane w kilku etapach: mieszanie, mielenie, granulacja. Potem produkt jest suszony i przesiewany, co daje możliwość uzyskania granul o identycznym składzie. Ponadto ten proces produkcji zapewnia łatwą rozpuszczalność nawozu. Marki nawozów Compo Expert zawierające spowolnione formy azotu to: Floranid Twin (Isodur, Crotodur); Floranid Eco (Isodur, Crotodur, aldehyd mocznika); Triabon (Crotodur) oraz Enforce i Enforce Eco (na bazie ureaformu).

Nawozy otoczkowane

Tobias Fark informował o nawozach częściowo otoczkowanych, których bazą jest również jest Blaukorn. – Główna ich zaleta to możliwość dostosowania długości działania do potrzeb, przez dobór ilości granul otoczkowanych w nawozie lub grubości otoczki. W przypadku nawozów otoczkowanych wydłuża się czas działania nie tylko azotu, ale wszystkich pozostałych składników ukrytych pod otoczką. Tego typu produkty są wykorzystywane w nawozach DuraTec, stosowanych do nawożenia upraw rolniczych (np. kukurydzy), warzyw czy sadów. Nawozy DuraTec zawierają 15% frakcji otoczkowanej (3-miesięczna otoczka), a reszta nawozu jest stabilizowana DMPP. Produkty te łączą zalety nawozów otoczkowanych z zaletami inhibitora nitryfikacji. Nawozy w pełni otoczkowane w ofercie Compo Expert to seria Basacote Plus. Najważniejszym segmentem dla tych produktów są rośliny ozdobne oraz sady. Cała technologia podobnie jak DMPP została opracowana przez BASF. W 1997 r. uruchomiono pierwsza linię produkcyjną. Najpierw były to nawozy częściowo otoczkowane NitrophoskaTop i BasaTop, a w 2000 r. powstał w pełni otoczkowany nawóz Basacote Plus. Od konkurencji odróżnia nas system zintegrowanej produkcji, tzn. sami produkujemy nawóz do otoczkowania – Blaukorn. Możemy w pełni kontrolować to, co znajduje się w granuli. Gotowy produkt pakowany jest w big bagi oznaczone kodem kreskowym. Z każdego z nich pobierana jest próba, która przechowywana jest w laboratorium. Kod kreskowy znajdzie się na finalnym 25-kilogramowym worku trafiającym do klienta – wyjaśniał prelegent.

Tobias Fark tłumaczył zasadę działania nawozów o kontrolowanym działaniu. Informował, że woda, która dostaje się przez otoczkę do środka granuli i rozpuszcza zawarte w niej składniki. W zależności od grubości otoczki, składniki wydostają się z niej na zasadzie dyfuzji w okresie od 3 do 18 miesięcy. Ważnym parametrem w produkcji nawozów otoczkowanych jest wielkość granul. Jej wyrównanie decyduje o równomierności uwalniania składników w czasie. Ponadto wykładowca mówił, że ważną cechą otoczki jest zachowanie jej właściwości nawet po zamarznięciu, co umożliwia wznowienie uwalniania składników. Prelegent zwrócił też uwagę, na umiejscowienie części mikroskładników w Basacote Plus bezpośrednio pod otoczką, co pozytywnie wpływa na efektywność ich uwalniania. Tempo uwalniania składników wynosi od 3 do 18 miesięcy. W serii nawozów Basacote dostępne są produkty o różnych składach, co pozwala dopasować odpowiedni produkt do wymagań pokarmowych poszczególnych roślin, oraz długości okresu wegetacji.

Startowe nawożenie

Jessica Da Costa z Compo Expert Francja zwróciła uwagę, że firma stawia na nawozy startowe, które w okresie niekorzystnych warunków mają wspomagać rośliny. – Niektóre składniki pokarmowe np. fosfor są słabo mobilne w glebie. Składnik ten może być pobierany tylko, gdy jest rozpuszczony w wodzie. Fosfor przemieszcza się w glebie bardzo wolno, a żeby mógł być pobrany musi być w odległości 1 mm od korzenia. Standardowe nawożenie NPK wiąże się z ryzykiem strat składników (głównie azotu), lub śladowego wykorzystania przez rośliny (fosfor) przy aplikacji na całą powierzchnię pola. Startowe, zlokalizowane nawożenie, redukuje straty związane z wymywaniem azotu oraz zdecydowanie zwiększa wykorzystanie fosforu, co zapewnia dobry wzrost roślin – mówiła Jessica Da Costa.

Informowała też, że we Francji w nawożeniu startowym wykorzystywane są nawozy z DMPP, który spowalniając działanie bakterii Nitrosomonas, zwiększa efektywność nawożenia i zmniejsza straty azotu. Ponadto w nawożeniu startowym wykorzystywane są również biostymulatory, oparte głównie na wyciągach z alg morskich, np. Basfoliar Kelp. Charakteryzuje się on wysoką zawartość auksyn, czyli hormonów roślinnych. Powinien być stosowany we wczesnych fazach wzrostu, np. w kukurydzy w fazie 3–4 liści. Kolejną technologią po spowolnieniu azotu (DMPP), fitohormonach jest zastosowanie bakterii glebowej Bacillus amyloliquefaciens –E4CDX2, która została we Francji zarejestrowana jako dodatek do nawozów.

– Nawóz startowy łącznie z bakterią E4CDX2 aplikowany jest w pobliże nasion. Gdy warunki glebowe są korzystne bakteria namnaża się i kolonizuje korzeń. Bakterie dostarczają substancji do korzenia, które wspomagają ich rozwój. Przez korzenie wydzielany jest tryptofan, a w reakcji na to bakteria produkuje hormon aktywujący wzrost korzenia. Pozytywnym działaniem bakterii jest również możliwość produkcji kwasów organicznych, które rozpuszczają połączenia w związkach fosforowych, zwiększając przez to jego dostępność dla roślin. Wspierają one również mineralizację fosforu organicznego – wyjaśniała prelegentka. Informowała ona, że na rynku francuskim Compo Expert wprowadziło dwa produkty zawierające połączenie DMPP oraz bakterię E4CDX2, są to: NovaTec 24-10 Duo oraz NovaTec 10-30 Duo.

Doświadczenia z ostatnich lat

Jakub Lis zaprezentował wyniki kilkunastu doświadczeń z nawozami Compo Expert z ostatnich lat w różnych uprawach, zarówno rolniczych – kukurydzy czy ziemniakach, jak i ogrodniczych – w marchwi, pietruszce, truskawkach i jabłoniach. W uprawie kukurydzy stosując nawóz Easy Start TE-Max BS – uzyskano wzrost plonu o 14% w porównaniu z kontrolą nawożoną standardowo. W uprawie ziemniaka plony były wyższe nawet o ponad 60%. Dobre wyniki uzyskano również z zastosowaniem tego produktu w uprawie marchwi (zwyżka plonu o 25 t/ha) oraz pietruszki (wzrost plonu o ok. 2 t/ha).

W uprawach truskawki i borówki testowano nawozy rozpuszczalne w wodzie z serii NovaTec Solub, a kontrolę stanowiły rośliny nawożone konkurencyjnymi nawozami o zbliżonych składach. Natomiast w uprawie jabłoni badano wpływ nawozu Basacote Plus 6M, który był aplikowany podczas sadzenia. Pozytywny wpływ efektu tego nawożenia widoczny był nie tylko bezpośrednio po posadzeniu, ale również w kolejnych dwóch latach prowadzenia drzew. Nie tylko wzrost drzew i systemu korzeniowego był intensywniejszy, ale również plon był znacznie wyższy niż w kontroli.

17 lat w Polsce

Nawozy Compo Expert są obecne na polskim rynku od 2000 r. Firma oferuje szeroki wybór nawozów dla upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, szkółkarskich oraz dla muraw sportowych i terenów zieloni. Mimo zmian własnościowych firmy Compo Expert w ciągu ostatnich kilkunastu lat notuje ciągły wzrost sprzedaży nawozów. Udało jej się utrzymać w naszym kraju stabilną sieć dystrybucji, a szeroka oferta produktowa pozycjonuje firmę, jako ważnego gracza na rynku nawozów. Warto podkreślić, że Compo Expert odegrało ważną rolę we wprowadzaniu kilku nowatorskich technologii, m.in.: inhibitorów nitryfikacji, nawozów otoczkowanych w sadownictwie, fosforynów czy mikrogranulatów.

 

Tekst i fot. Aleksandra Andrzejewska

 

Aleksandra Andrzejewska
Aleksandra Andrzejewska
Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. W zespole redakcyjnym „Warzyw” pracuje od 2004 r. Zajmuje się głównie tematyką związaną z technologią uprawy warzyw i owoców miękkich. Uczestniczy również w przygotowaniu materiałów z mechanizacji ogrodnictwa.
Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl