yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
OchronaFuzaryjne gnicie kapusty - nowa choroba

Fuzaryjne gnicie kapusty – nowa choroba

Fuzaryjne gnicie kapusty nasila się. Według doniesień literatury światowej sprawca choroby – grzyb Fusarium avenaceum atakuje wiele gatunków roślin. W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach trwają badania, w których ocenia się możliwości jej zwalczania w integrowanym systemie ochrony.

W Polsce uprawia się około 50 000 ha kapusty głowiastej. W 2012 r. dotarły do Instytutu w Skierniewicach pierwsze doniesienia o nowej, nieznanej chorobie kapusty z kilku rejonów Polski: Sandomierza, Olsztyna, Sieradza, Kielc, Kalisza, Charsznicy. Przystąpiliśmy dookreślenia przyczyn masowego gnicia główek kapusty głowiastej białej występujące w wymienionych rejonach towarowej produkcji tego warzywa. Badania laboratoryjne wykazały, że sprawcą tej choroby jest patogeniczny grzyb Fusarium avenaceum.

Według doniesień literatury światowej F. avenaceum atakuje wiele gatunków roślin uprawnych (zboża, kukurydzę) i jest między innymi sprawcą suchej zgnilizny ziemniaków, powszechnie występującej w Kanadzie choroby. Grzyb ten został także uznany za ważnego gospodarczo sprawcę choroby roślin kapustowatych, powszechnie uprawianych, jak rzepak jary. Może występować także na różach brokułu w okresie ich magazynowania. Pierwsze objawy na kapuście głowiastej stwierdzono w USA, w stanie Nowy Jork, w 2000 roku. Jednak największe straty z powodu tej choroby (dochodzące nawet do 60%) obserwowano w USA w uprawach rzepaków oraz brukwi w Kanadzie (straty do 80%). Brak,  jak dotychczas, doniesień naukowych o występowaniu tej choroby na roślinach kapustowatych w Europie, a także w Polsce.

Jak wspominamy we wstępie, w Polsce pierwsze informacje o występowaniu tej choroby uzyskaliśmy w 2012 r. i pochodziły one od wielu producentów kapusty głowiastej białej w wymienionych wcześniej rejonach uprawy. Chorobę obserwowano w okresie przedzbiorczym oraz w okresie długotrwałego przechowania główek kapusty. Pierwszą towarową plantację kapusty głowiastej białej na powierzchni kilkunastu hektarów porażonej w ponad 80% obserwowaliśmy w rejonie Kalisza. Także w tym samym roku zaobserwowaliśmy pierwsze objawy tej choroby na główkach kapusty głowiastej białej w okresie przedzbiorczym w obiektach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w rejonie Kutna i Łęczycy.

Przeprowadzone wstępne badania taksonomiczne w laboratorium przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej potwierdziły, że sprawcą choroby jest grzyb F. avenaceum. Dla tej choroby przyjęto tymczasową polską nazwę – fuzaryjne gnicie główek kapusty.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
Grzybnia koloru żółtawopomarańczowego
Badania laboratoryjne pozwoliły ustalić objawy morfologiczne sprawcy choroby, na porażonych tkankach kapusty głowiastej białej. Po 14 dniach od zakażenia pojawiła się kolistego kształtu grzybnia koloru żółtawo pomarańczowego, a po następnych 21dniach zewnętrzny pierścień grzybni przybrał kolor ciemnoróżowy do purpurowego. Nigdy dotąd nie obserwowaliśmy podobnych objawów morfologicznych w uprawach kapusty głowiastej w Polsce. Jednocześnie podjęto próby kompleksowej ochrony kapusty głowiastej przed: czernią krzyżowych (Alternaria spp), szarą pleśnią (Botrytis spp), zgnilizną twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum) oraz fuzaryjnym gniciem główek (F. avenaceum) występujących głównie w okresie przedzbiorczym i w czasie długotrwałego przechowania.
Typowe objawy fuzaryjnego gnicia kapusty -pomarańczowa grzybnia
Badania wykazały, że najnowsze, dwuskładnikowe fungicydy, takie  jak: Scorpion 325 SC (azoxystrobina/difenokonazol), Signum 33 WG (boskalid/piraklostrobina), Luna Experience 400 SC (fluopyram/tebukonazol) wykazują pełną skuteczność w kompleksowej ochronie kapusty głowiastej przed szarą pleśnią, czernią krzyżowych i także fuzaryjnym gniciem główek oraz ograniczają występowanie bardzo groźnej choroby – zgnilizny twardzikowej w okresie przedzbiorczym oraz w okresie długotrwałego przechowania (tabele 1–3). Wykonano w sumie cztery opryskiwania roślin w odstępach co 14 dni, ostatni zabieg zrealizowano na 7 dni przed zbiorem kapusty i umieszczeniu jej w przechowalni o naturalnym schładzaniu w temperaturze 1–4°C przez 110 dni.
Prof. dr hab. Józef Robak, mgr Agnieszka Czajka – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Fot. J. Robak
Artykuł pochodzi z numeru 9/2016 miesięcznika „Warzywa”

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl