Ułatwienia w budowie biogazowni rolniczych niebawem wejdą w życie

Przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych trafił do konsultacji publicznych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r.

Czym jest wspominany projekt?

Jak podkreślił wiceminister Janusz Kowalski, jest to jeden z najważniejszych projektów dotyczących transformacji energetycznej obszarów wiejskich ostatnich lat. Jest to akt prawny oczekiwany i postulowany przez branżę biogazu w Polsce.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają być wyraźnym impulsem do zdynamizowania rozwoju biogazowni rolniczych, a przez to służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich w oparciu wykorzystanie lokalnie dostępnej biomasy.

Do udziału w konsultacjach publicznych zaproszono 160 podmiotów działających w obszarze energetyki odnawialnej, działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Jakie są główne obszary zmian?

Nowe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

  • ułatwienia w procesie inwestycyjnym dotyczące m.in.:
  1. terminów na wydanie decyzji czy trybu postępowania;
  2. lokalizacji inwestycji w oparciu o przepisy dotyczące planowania przestrzennego;
  3. kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.
  • ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii: poprzez określenie w drodze rozporządzenia listy bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej przed właściwym marszałkiem województwa w zakresie ich uznania za produkt uboczny;
  • ułatwienia w zakresie wprowadzania do obrotu produktu pofermentacyjnego: poprzez umożliwienie bez zbędnych formalności jego bezpośrednie rolnicze wykorzystanie, jeśli zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w stosownym rozporządzeniu, jeśli będą spełniać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.
Jak zgłosić uwagi?

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: biogaz@minrol.gov.pl.

Źródło: MRiRW

ARTYKUŁY POWIĄZANE

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności