Inflacja wciąż daje rolnikom o sobie znać…

Fot. Pixabay

Inflacja stawia przed różnymi sektorami gospodarki ciągłe wyzwania. Wśród najbardziej dotkniętych są rolnicy, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami produkcji, niepewnymi warunkami rynkowymi i potrzebą utrzymania rentowności.

Najbardziej dotkliwą konsekwencją wysokiej inflacji dla rolników są wysokie koszty produkcji. Surowce wykorzystane przez nich do prowadzenia upraw, takie jak nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny rolnicze czy olej napędowy, okazują się niezbędne. Wysoka inflacja to jednak niska siła nabywcza pieniądza, a przez to powyższe kwestie oddziałują na producentów w bardzo dużym stopniu.

W ramach przykładu, wysokie ceny nawozów i nasion zmuszają producentów do ograniczenia areału nasadzeń. Wysokie ceny środków ochrony roślin uniemożliwiają stosowanie odpowiedniej ochrony upraw. Samo wyjechanie w pole lub na rynek wiąże się z dodatkowymi kosztami, a nowe maszyny stają się nieosiągalne. Wszystko to w obliczu niestabilnych warunków rynkowych i nieustannych wahań cen.

Nie możemy ponadto zapominać o samych konsumentach. Inflacja ogranicza siłę nabywczą także tej grupy społeczeństwa. Wyższe koszty zmuszają bowiem do zmian koszyka zakupowego. Każdy kieruje się w stronę tańszych alternatyw lub całkowicie ogranicza konsumpcję w powodu napiętego budżetu. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w popycie na produkty rolne i przyczynia się do zmienności cen dla producenta.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 14,7% (przy wzroście cen towarów – o 15,1% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usług – o 1,4% i towarów – o 0,5%).

Warto jednak pamiętać, że dane inflacyjne są sporządzane poprzez porównanie aktualnych cen towarów i usług do tych, które notowano w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2022 roku w okresie kwietnia inflacja wynosiła już natomiast 12,4%. Obserwowany obecnie spadek jest więc efektem wysokiej bazy, którą zanotowano w poprzednim roku. Biorąc to pod uwagę ciężko mówić o realnej poprawie sytuacji.

Źródło: GUS

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy
  2. Pożar gospodarstwa rolnego

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności