Niemałe problemy Grupy Azoty. Nawozowy gigant potwierdził ogromne straty

Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Fot. Grupa Azoty

Wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał są zgodne z szacunkami przedstawionymi 26 października br. W III kwartale Grupa Kapitałowa uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 075 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 348 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 11,3%.

Tak jak podkreślała spółka w komunikacie szacunkowym, raportowany okres to wzrost popytu w Segmencie Agro, a także częściowo w Segmencie Chemia. Konsekwencjami był wzrost wolumenu produkcji oraz spadek zapasów nawozów. Ceny większości produktów spółek Grupy Kapitałowej były na niższym poziomie niż przed rokiem, średnio o 52%.

– Koszty mediów energetycznych, w tym energii elektrycznej i węgla, były wyższe niż przed rokiem. Ceny gazu ziemnego w Europie przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym wysokim poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu z niestabilnym rokiem ubiegłym, sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu w Europie i średnia temperatura powyżej normy. W III kwartale spadek cen produktów nie był w pełni rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż – wyszczególnia raz jeszcze producent nawozów.

Segment Agro

III kwartał to zwyczajowo czas intensywnych prac polowych w Polsce i sezonowo niższy popyt na produkty nawozowe. W III kwartale obserwowano wzrost zainteresowania produktami Grupy Azoty, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz zakupów dokonywanych pod aplikację jesienną. Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 8% r/r, a o 6% r/r zwiększył się wolumen produkcji. Głównymi determinantami przychodów segmentu był wzrost popytu na nawozy azotowe i wieloskładnikowe oraz stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych.

Zawieszenie ceł w pierwszym półroczu 2023 (od grudnia 2022) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, osiągnęły najniższe poziomy bieżącego roku, a pod koniec kwartału zanotowały wzrost. Grupa Azoty podkreśla ponadto, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie krotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub).

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 7,6%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia III kwartał 2023 roku charakteryzował się niskim popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, wysokimi stanami magazynowymi oraz importem tańszych produktów spoza Europy. W III kwartale odnotowano jednak w relacji do II kwartału wzrost ilości sprzedanej o 14%, w tym o niemal 50% w przypadku siarki i mocznika na cele techniczne. Poziom sprzedaży segmentu w ujęciu r/r zmniejszył się o 18%.

W analizowanym kwartale odnotowano spadek cen wszystkich produktów na rynkach Grupy Azoty w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy spadek – przekraczający 60% – zanotowano w przypadku cen NOXy, melaminy i mocznika na cele techniczne. Ceny głównych surowców produkcyjnych w segmencie, w tym gazu, propylenu i ilmenitu, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 28,6%.

Źródło: Grupa Azoty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności