yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
InnePracownicy sezonowi: rolnicy pytają, ekspert odpowiada

Pracownicy sezonowi: rolnicy pytają, ekspert odpowiada

W związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem umów o pomocy przy zbiorach prezentujemy pierwsze pytania przysłane przez rolników oraz odpowiedzi eksperta z firmy UpperJob.
 

Pyt. 1:  Jakie elementy powinna zawierać umowa o pomocy przy zbiorach w związku z nowymi przepisami? Czy będzie dostępny jakiś przykładowy formularz czy każdy rolnik pisze własną dostosowaną do zakresu obowiązków w jego gospodarstwie?
 
– Umowa o pomocy przy zbiorach powinna:
  • być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach;
  • jest to umowa dwustronna, w której pomocnik rolnika zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach, która to pomoc obejmuje zakres konkretnych czynności; należy je w umowie dokładnie opisać (są to: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych produktów, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie produktów do transportu, przechowywania lub sprzedaży, lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów), ponadto należy w umowie określić miejsce wykonywania prac w gospodarstwie rolnika (miejscowość, gospodarstwo rolnika, gdzie pomoc będzie świadczona) oraz określony czas (od kiedy do kiedy świadczenie pomocy będzie trwało),
  • rolnik  – jako druga strona umowy, zobowiązuje się w umowie do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc;
  • w umowie określa się dzień rozpoczęcia przez pomocnika świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest to inny dzień, niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach (np. umowę zawarto w sobotę 19 maja, a rozpoczęcie świadczenia pomocy nastąpi od poniedziałku 21 maja).
  • dodatkowo strony w umowie mogą zawrzeć zapis i postanowić, że umowa ulega rozwiązaniu nie z upływem dnia, w którym została wypowiedziana – jak stanowi umowa – lecz np. na początku następnego tygodnia lub za trzy dni itp.

Bardzo ważne jest, aby przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika złożył oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył już uprzednio pomoc przy zbiorach u innych rolników (ale wyłącznie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach), gdyż łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach przez jednego pomocnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.
 
Treść takiego oświadczenia może zostać zawarta w umowie o pomocy przy zbiorach, mimo że ustawa wprost nie stanowi o konieczności zawarcia oświadczenia w umowie. Oświadczenie może również zostać spisane osobno i stanowić załącznik do umowy.
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje przygotowania jednolitego wzoru umowy o pomocy przy zbiorach, ponieważ podstawowe zagadnienia, które powinny zostać w niej ujęte, zostały zawarte już w ustawie. Umowa o pomocy przy zbiorach może być odpowiednio kształtowana, w zależności od potrzeb jej stron, czyli rolnika i pomocnika, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów.
 
Pyt. 2:  Czy KRUS po zgłoszeniu pracowników przyśle druczki opłaty, czy opłata będzie pobierana od razu ?
 
– Składkę na ubezpieczenie za pomocnika rolnika należną za dany miesiąc opłaca rolnik w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Składkę tę opłaca się bez uprzedniego wezwania. Jak wynika z powyższego zapisu, jeśli umowa została zawarta np. na 2 miesiące – czerwiec i lipiec, to składki na ubezpieczenie płaci się nie od razu, lecz za każdy miesiąc osobno: i tak, za czerwiec należy zapłacić do 15 lipca, a za lipiec do 15 sierpnia. Z uwagi na to, iż umowy będą zawierane na różny, dowolny czas (np. na 2 tygodnie lub 1 miesiąc) nie należy spodziewać się formularzy z KRUS, gdyż ustawa wprost stanowi, że składki opłaca się bez uprzedniego wezwania. To oznacza, że rolnik sam zobowiązany jest do przestrzegania terminu uiszczania składek.
 
 Pyt. 3: Jeśli przyjeżdża do mnie pracownik z Ukrainy i ma zezwolenie na pracę od innego gospodarza, to jaki dokument składam do Urzędu Pracy – wniosek o wydanie zezwolenia czy wniosek o wydanie przedłużenia, tak samo w przypadku osób z paszportem biometrycznym? Czy również płacę 30 zł za takie wnioski?
 
– O tym, czy składamy wniosek o wydanie zezwolenia czy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia decyduje dokument pobytowy cudzoziemca. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową ma miejsce w przypadku gdy pracownik z Ukrainy posiada wizę „05b” – wydawaną w celu wykonywania pracy sezonowej. W pozostałych przypadkach, tj. posiadania wiz typu 05, 05a, 06 lub paszportu biometrycznego składamy wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. W obydwu opisanych wyżej przypadkach wysokość wpłaty wynosi 30 zł.
 
Odpowiadał Aleksander Gulcz

Zapraszamy do przesyłania  pytań na adres ekspert@plantpress.pl, a przez najbliższe tygodnie na naszych portalach będą się ukazywały komentarze i wyjaśnienia eksperta z firmy UpperJob.

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl