yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościZwalczanie chwastów przed wschodami ziemniaka

Zwalczanie chwastów przed wschodami ziemniaka

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym na plantacji ziemniaka jest zwalczanie chwastów, które w zależności od nasilenia ich występowania mogą obniżać plonowanie nawet o 70%.

Szkodliwe oddziaływanie chwastów jest najbardziej widoczne na początku wegetacji, co jest związane z długim okresem od sadzenia ziemniaków do ich wschodów, a także uprawa w szerokiej rozstawie rzędów. Zapewnia to idealne warunki do rozwoju chwastów, które nie mają konkurencji ze strony uprawianej rośliny, dodatkowo mogą być gospodarzami-żywicielami innych agrofagów. Pod koniec wegetacji mogą powodować utrudnienia podczas zbioru i przyczyniać się do wzrostu powstawania uszkodzeń mechanicznych, co sprzyja powstawaniu dalszych strat podczas przechowywania bulw.

Psianka czarna to jeden z uporczywych chwastów, do zwalczania którego można zastosować środki zawierające takie substancje jak np. flurochloridon, pendimetalina czy prosulfokarb z metrybuzyną

Najczęściej w łanie ziemniaka liczba występujących gatunków chwastów dochodzi do 20. O składzie gatunkowym i ilościowym decyduje: typ gleby, warunki pogodowe oraz staranność zabiegów odchwaszczających w całym płodozmianie. W związku ze zmianami klimatycznymi, głównie coraz łagodniejszymi zimami, wysokimi temperaturami powietrza i deficytem opadów, obserwuje się wzrost zachwaszczenia gatunkami chwastów, które dotychczas nie występowały na danym terenie lub nie były zagrożeniem dla upraw (np. chwastnica jednostronna).

Rdesty to często występujące chwasty w uprawie ziemniaka

Sposoby odchwaszczania

Chwasty w ziemniaku można eliminować na kilka sposobów, najczęściej przy zastosowaniu metody mechanicznej i mechaniczno-chemicznej. Metoda mechaniczna często bywa zawodna, gdyż zniszczeniu ulegają tylko wschodzące chwasty, a dodatkowo jest ona kosztowna ze względu na koszty paliwa i ilość wykonywanych uprawek. Powszechnie stosuje się metodę mechaniczno-chemiczną, w której po ostatecznym uformowaniu redlin, aplikuje się herbicydy. Środki te można w ziemniaku stosować w terminie przed wschodami ziemniaka i po jego wschodach. Przy wykonywaniu zabiegów herbicydowych obowiązują przepisy BHP oraz informacje zawarte w etykiecie-instrukcji stosowania każdego środka ochrony roślin. Tylko przestrzeganie zaleceń może uchronić plantację przed zjawiskami niepożądanymi (efekt fitotoksyczności, kompensacja chwastów, odporność na substancje czynne herbicydów) oraz w stosunku do owadów pożytecznych (zapylacze, naturalni wrogowie szkodników upraw). Bardzo ważne jest również, by zabiegi wykonywane były sprawnym i przebadanym sprzętem, co również ma wpływ na jakość i skuteczność aplikowanych środków ochrony roślin.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Agrosimex vernal

Przed wschodami

Herbicydy do przedwschodowego stosowania nazywa się doglebowymi, ponieważ aplikowane są na glebę, przy równoczesnym braku wschodów ziemniaka i chwastów. W celu weryfikacji i dobrania konkretnego preparatu warto przeanalizować jakie chwasty występowały na danym polu w poprzednich latach. Aplikacja herbicydów przedwschodowych zawsze musi być wykonywana na wilgotną glebę, by preparat nie odparował, a dostał się w głąb profilu glebowego. Ważna jest również temperatura powietrza, która wpływa na uaktywnienie substancji czynnej. Zbyt niska, może powodować obniżenie skuteczności, dlatego podczas aplikacji powinna wynosić ok. +10°C. Nigdy po zabiegu przedwschodowym nie wykonuje się żadnych uprawek mechanicznych, gdyż może to zniszczyć powstałą na powierzchni gleby warstwę ochronną.

Perz właściwy – jest wrażliwy m.in. na środki zawierające fluazyfo-P-butylowy oraz glifosat

W przypadku silnego zachwaszczenia można zastosować tzw. metodę uproszczoną, która polega na zastosowaniu herbicydu zawierającego glifosat. Należy go zastosować przed sadzeniem, gdy perz właściwy ma wykształcone od 3 do 4 liści, wysokość 5 cm, a chwasty dwuliścienne posiadają 2 liście właściwe, a nie ma wschodów ziemniaka. Glifosat jest substancją czynną, która pobierana jest przez zielone części roślin, więc oprysk na glebę nie przyniesie żadnego efektu.

Komosa biała jest wrażliwa na wiele herbicydów zarejestrowanych w uprawie ziemniaka

W roku 2020 w rejestrze środków ochrony roślin zatwierdzonych do obrotu i stosowania w Polsce znajduje się 45 herbicydów do stosowania przed wschodami ziemniaka, opartych na 10 substancjach czynnych. Znajomość nazw substancji czynnych jest bardzo ważna, gdyż nie wszystkie z nich zwalczają to samo spektrum chwastów. Wszystkie herbicydy oraz ich etykiety-instrukcje stosowania są dostępne na stronie  internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem http://minrol.gov.pl, w zakładce „ochrona roślin”. W tabeli zestawiono herbicydy do przedwschodowej aplikacji do zwalczania gatunków dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Typowe herbicydy do eliminacji gatunków jednoliściennych aplikowane są w terminie powschodowym.

 

Herbicydy do stosowania przed wschodami ziemniaka

Nazwa herbicydu Substancja

czynna

Dawka

na 1 ha

Uwagi
Roundup 360 Plus  

glifosat

1,25–2,5 l nie stosować tuż przed wschodami ziemniaków i na bardzo lekkich glebach piaszczystych
Roundup Trans Energy 450 SL 1,0–2,0 l
Command 480 EC, Kilof 480 EC, Szpada 480 EC  

 

 

chlomazon

 

0,2 l  

 

stosować do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, u pozostałych – do 10 dni

Command 360 CS, Angelus 360 CS, Clomate 360 CS, Clomaz 36 SC, Clozone, Evea 360 CS,

Libeccio 360 CS, Upstage

 

0,25 l

 

Reactor 360 CS 0,2–0,25 l
Avatar 293 ZC chlomazon + metrybuzyna 1,5 l
Stallion 363 CS chlomazon + pendimetalina 3,0 l
Racer 250 EC, Vernal 250 EC flurochloridon 2,0–3,0 l
Stomp 330 EC, Stomp 400 SC pendimetalina 3,5–5,0 l na glebach bardzo lekkich stosować niższą z zalecanych dawek
Activus 400 SC, Pendifin 400SC, Prowl 3,0–4,0 l
Plateen 41,5 WG flufenacet + metrybuzyna 2,0 kg
Tavas 312,5 SC diflufenikan + metrybuzyna 1,0–1,2 l wyższą dawkę stosować przy dużym zachwaszczeniu fiołkiem polnym
Sencor Liquid 600 SC,

Aurelit 70 WG, Bazar 70 WG, Buzzin, Elafi 70 WG, Mistral 70 WG, Raba 70 WG,

metrybuzyna 0,75–1,0 l

0,75 kg

 

jeżeli pojawią się wschody, może wystąpić fitotoksyczna reakcja

Citation 70 WG, Tuberon 70 WG 0,5 kg

lub

0,33 + 0,2 kg

Boxer 800 EC

Fidox 800 EC, Pluto, Roxy 800 EC

prosulfokarb 3,0–5,0 l można stosować do wytworzenia przez rośliny ziemniaka 3 liści
4,0 l
Arcade 880 EC prosulfokarb + metrybuzyna 4,0–5,0 l
Proman 500 SC

Inigo 500 SC, Metobrom 500 SC, Soleto 500 SC

metobromuron 3,0–4,0 l stosować na wilgotną glebę
Bandur 600 SC, Bingo 600 SC aklonifen 2,5–3,0 l

(na podstawie rejestru środków ochrony roślin z dn. 30.03.2020 r.)

 

W roku 2020 w rejestrze środków ochrony roślin zatwierdzonych do obrotu i stosowania w Polsce znajduje się 45 herbicydów do stosowania przed wschodami ziemniaka, opartych na 10 substancjach czynnych. Znajomość nazw substancji czynnych jest bardzo ważna, gdyż nie wszystkie z nich zwalczają to samo spektrum chwastów.

dr inż. Janusz Urbanowicz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, w Radzikowie, oddział w Boninie

 

Fot. 4. Psianka czarna to jeden z uporczywych chwastów, do zwalczania którego można zastosować środki zawierające takie substancje jak np. flurochloridon, pendimetalina czy prosulfokarb z metrybuzyną.

Fot. 5. Rdesty to często występujące chwasty w uprawie ziemniaka.

Fot. 6. Komosa biała jest wrażliwa na wiele herbicydów zarejestrowanych w uprawie ziemniaka.

Fot. 7. Perz właściwy – jest wrażliwy m.in. na środki zawierające fluazyfo-P-butylowy oraz glifosat.

Zdjęcia: J. Urbanowicz, A. Andrzejewska

Agrosimex vernal

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl