„Systemy Agrotroniczne” – mechatronika w rolnictwie

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest jedyną organizacją branżowa skupiającą producentów, importerów i sprzedawców maszyn rolniczych w Polsce. Będąc blisko firm z branży i na co dzień z nimi współpracując, definiuje problemy jakie dotykają branżę i stara się wspomóc członków Izby w ich rozwiązaniu. Jednym w problemów jest brak wykwalifikowanej młodej kadry, która rozpoczyna pracę w serwisach maszyn i zakładach produkcyjnych. Problem jest złożony. Jednym z elementów składowych był brak publikacji opisującej najnowocześniejsze rozwiązania mechatroniczne stosowane w rolnictwie.

12 kwietnia br. w Toruniu, z udziałem autorów książki dr hab. inż. Adama Ekielskiego oraz mgr inż. Karola Wesołowskiego, a także niemal setki nauczycieli ze szkół rolniczych z całego kraju, odbyła się prezentacja książki.

“Systemy agrotroniczne”

Książka „Systemy Agrotroniczne” ma zapełnić istniejącą na rynku lukę związaną z brakiem publikacji omawiających najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w rolnictwie. Treści zawarte w książce spełnią w większości treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, dla kwalifikacji: eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Materiał zawarty w publikacji podzielony będzie na  cztery główne części, umożliwiające czytelnikowi stopniowe wdrażanie się w specyfikę aplikacji mechatroniki w rolnictwie.

 1. Rolnictwo 4.0, pojęcia podstawowe
 2. Podstawy Agromechatroniki
  2.1. Mechatronika w rolnictwie
  2.2. Zasada przesyłania sygnałów (CAN, ISOBUS)
  2.3. Czujniki i układy pomiarowe
  2.4. Napędy Hydrauliczne
  2.5. Napędy Pneumatyczne
  2.6. Napędy elektryczne
  2.7. Nawigacja satelitarna i telematyka
  2.8. Dokumentacja techniczna.
 1. Rozwiązania konstrukcyjne
      3.1.Pojazdy rolnicze
      3.2.Maszyny rolnicze
                   3.2.1.Kombajny
                   3.2.2. Opryskiwacze
                   3.2.3. Siewniki
                   3.2.4.Maszyny uprawowe
      3.3.Skanery i czujniki upraw
      3.4. Zdalne monitorowanie upraw, drony
 1. Systemy zarządzania gospodarstwem

Dodatek A: Oznaczenia wykorzystywane w dokumentacji technicznej.

Treści przekazywane w każdym rozdziale podzielone będą na trzy części: zasada pracy urządzenia, opisy urządzeń występujących na rynku, zadania i ćwiczenia do wykonania przez uczniów. Publikacja zawierać będzie ponad 80 rysunków i schematów mających za zadanie ułatwić czytelnikom zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami.

W rozdziale 1 przedstawione zostaną, ogólne pojęcia związane z rolnictwem 4.0, oraz jednym z jego elementów, jakim jest rolnictwo precyzyjne. Wprowadzono w nim usystematyzowanie rozwoju elementów składowych rolnictwa i przedstawiono miejsce mechatroniki w łańcuchu technologii wykorzystywanych we współczesnym rolnictwie. 

Rozdział 2 poświęcony będzie zapoznaniu czytelnika z technologiami stosowanymi do pomiarów i przekazywania energii we współczesnych maszynach rolniczych. Początkowa część rozdziału przedstawi miejsca mechatroniki w systemach upraw. Ze względu na istotne znaczenie przesyłania danych pomiędzy elementami składowymi agregatów rolniczych, znacznie rozbudowano rozdział przedstawiający standardy przesyłania i monitoringu sygnałów w sieci CAN i ISOBUS.

W systemie przesyłania informacji, poprawne wartości przesyłanych wielkości pomiarowych są kluczowe dla prowadzenia poprawnego procesu technologicznego. Dlatego, znaczną uwagę autorzy przyłożyli do pokazania i omówienia budowy i miejsca stosowania czujników i przetworników, które mogą mieć zastosowanie w rozwiązaniach agrotronicznych.  Dalsze części rozdziału przedstawiać będą rozwiązania wykorzystywane w napędach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych.

Rozdział 3 przedstawiać będzie rozwiązania mechatroniczne wykorzystywane w wybranych grupach maszyn i pojazdów rolniczych.  Omawianie każdego z rozwiązań związane jest z przedstawieniem budowy, zasady działania i wielkości wymagających regulacji lub szczególnej uwagi w procesie obsługi.

Rozdział 4 zaprezentuje rozwiązania zarządzania gospodarstwem i parkiem maszynowym w rolnictwie na przykładzie prowadzenia działań z poziomu portalu internetowego.

W ostatniej części zaprezentowane zostaną oznaczenia występujące na schematach technicznych. Już wkrótce publikacja będzie dostępna za darmo na stronie www.pigmiur.pl. Aby ja pobrać konieczna będzie jedynie rejestracja na stronie.

Informacja prasowa z dnia 12.04.2019 r.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności