Trudna walka z bakteriozą ziemniaka – możliwa pomoc finansowa

Bakterioza pierścieniowa trudna do zwalczania choroba ziemniaka sprawia, że wielu producentów w obawie przed jej wykryciem rezygnuje z eksportu, a czasem nawet z uprawy. Niemniej jednak w przypadku jej pojawienia się w gospodarstwie możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową z budżetu państwa na pokrycie poniesionych strat oraz kosztów zwalczania organizmów szkodliwych w ramach tzw. dotacji przedmiotowych.

Groziła im susza, ale deszcz przyszedł w samą porę. O ile wczesne ziemniaki ucierpiały z powodu niedoboru wody, o tyle późniejsze rosną już dobrze. Jednak na powodzenie uprawy tego popularnego warzywa mogę mieć nie tylko czynniki atmosferyczne.

Wykrywanie i identyfikacja bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  (Cms) sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka stwarza wiele trudności, co często pociąga za sobą ogromne straty gospodarcze i ekonomiczne. By zwalczać chorobę ziemniaków, powstał specjalny program, którego głównym przekazem jest, by producenci stosowali dobry, wolny od chorób, materiał sadzeniakowy – to sposób na wygranie tej walki. Jeżeli już w gospodarstwie pojawi się bakterioza ziemniaka, czy inne agrofagi kwarantannowe, to można liczyć na pomoc z budżetu państwa.

W ramach dotacji możliwe jest ubieganie się o pomoc w zakresie:

 – pokrycia strat wynikających z wystąpienia bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub bakterii Ralstonia solanacearum (sprawca choroby – śluzaka) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka lub na ziemniaki inne niż sadzeniaki lub wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka,

pokrycia kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia agrofagów kwarantannowych.

Wnioski o udzielenie i wypłacenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora.

Na pomoc mogą ubiegać się wszyscy producenci rolni, którzy spełniają przesłanki małych lub średnich przedsiębiorstw.

W ubiegłym roku Główny Inspektor wydał decyzje przyznające pomoc rolnikom na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Tymczasem w bieżącym sezonie na ten cel przyznanych jest 6 mln zł.

Źródło: PIORiN, piorin.gov.pl

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności