yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościOgraniczenie strat podczas przechowywania warzyw polowych oraz redukcja pozostałości pestycydów

Ograniczenie strat podczas przechowywania warzyw polowych oraz redukcja pozostałości pestycydów

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa straty owoców i warzyw podczas przechowywania wynoszą ponad 3 proc. Wyniki te, uzależnione są od gatunku surowca oraz stosowanych technologii produkcji. W przypadku warzyw polowych straty podczas przechowywania mogą się wahać od kilku do kilkudziesięciu procent.

. Wielkość strat owoców i warzyw w Europie na różnych etapach dystrybucji, wg UN FAO

Źródło infekcji chorobowych

Jedną z przyczyn strat powstających w trakcie przechowywania warzyw mogą być infekcje chorobowe, do których dochodzi na etapie uprawy, bądź też w trakcie przechowywania, za pośrednictwem zarodników grzybów znajdujących się w powietrzu komór chłodniczych. Badania dotyczące czystości mikrobiologicznej powietrza wskazują, że w powietrzu atmosferycznym może znajdować się nawet kilkadziesiąt różnych gatunków grzybów, wśród których najczęściej wymienia się grzyby z rodzaju:

  • Penicillium
  • Cladosporium
  • Trichoderma
  • Alternaria
  • Fusarium
  • Botrytis
  • Sclerotinia
  • Rhizopus
  • Mucor

 Grzyby znajdujące się w powietrzu atmosferycznym chłodni mogą dokonywać infekcji na przechowywanych surowcach – szczególnie w miejscach uszkodzeń tkanki (rany, skaleczenia, pęknięcia, obicia). Po zainfekowaniu warzywa następuje rozwój grzyba, który wytwarza kolejne zarodniki i wywołuje ponowne infekcje. Uszkodzenia tkanek oraz optymalne do rozwoju warunki temperatury i wysokiej wilgotności umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie patogena w wyniku ruchu powietrza w chłodni i zakażenie kolejnych warzyw, w efekcie coraz większa ich ilość zaczyna się psuć.

REDUKCJA ZARODNIKÓW GRZYBÓW W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM CHŁODNI ZA POMOCĄ ZAMGŁAWIANIA KWASEM PODCHLORAWYM

Pojawiła się ostatnio nowa technologia zwalczania grzybów w chłodni, która może być również stosowania w trakcie przechowywania owoców i warzyw. Mowa tutaj o zamgławianiu tak zwaną suchą mgłą kwasem podchlorawym.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Kwas podchlorawy to substancja, która jest wytwarzana naturalnie w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Jest on ważnym składnikiem systemu odpornościowego naszego organizmu.

Zamgławianie komory z warzywami kwasem podchlorawym za pomocą ultradźwiękowego zamgławiacza. Fot. E. Maziarka

Uzyskane jesienią 2021 wyniki badań: (Projekt: Zdrowa Żywność:  projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), wykazały dużą skuteczność tej technologii w ograniczaniu drobnoustrojów w chłodniach. Konsorcjum składające się z firmy BIO ACTIW (producent ustabilizowanego kwasu podchlorawego dopuszczonego do dezynfekcji owoców i warzyw) oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przeprowadzili w ramach tego projektu testy w jednej z Grup Producenckich na południu Polski.  

W przypadku pustych komór chłodniczych (przed załadunkiem owoców) wysoką redukcję zarodników grzybów osiągnięto w tych badaniach przy zastosowaniu 2 litrów roztworu kwasu podchlorawego o stężeniu 300 ppm (15 proc. roztwór produktu handlowego) na 100m3 pomieszczenia.

Skuteczność eliminacji grzybów –  wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych w pustej komorze chłodniczej przed załadunkiem jabłek. Analiza dokonana przez dr Jacka Nawrockiego. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry). Fot. J. Błaszczyk

Badania też wykazały, że w przypadku komory wypełnionej warzywami czy owocami konieczne jest zastosowanie dwukrotnie większej dawki kwasu podchlorawego aby uzyskać zadowalające efekty. Zastosowanie 4 litrów 15 proc. roztworu produktu handlowego na 100m3 pozwoliły osiągnąć wysoką skuteczność w eliminacji zarodników grzybów w powietrzu.

Skuteczność eliminacji grzybów –  wyrosłe na pożywkach hodowlanych kolonie grzybów, pochodzące z prób powietrza pobranych w komorze chłodniczej wypełnionej jabłkami. Analiza dokonana przez dr Jacka Nawrockiego. Przed zamgławianiem (szalki u dołu) oraz po dezynfekcji kwasem podchlorawym – suchą mgłą (szalki u góry). Fot. J. Błaszczyk

Wyniki badań pokazują, że można w bezpieczny sposób redukować liczbę grzybów znajdujących się w powietrzu chłodni i dzięki temu ograniczać straty podczas przechowywania. W przypadku gorszej jakości surowca konieczne jest jednak kilkukrotne zamgławianie w odstępach 1-2 tygodniowych.

REDUKCJA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH PO ZAMGŁAWIANIU KWASEM PODCHLORAWYM

Literatura światowa podaje, że zarówno ozon jak i kwas podchlorawy rozkładają pestycydy. Wynika to z rozkładu przez te substancje podwójnych i potrójnych wiązań różnych związków. W przypadku kwasu podchlorawego dotychczasowe badania dotyczące rozkładu pestycydów były wykonywane poprzez moczenie lub spryskiwanie owoców czy warzyw tą substancją. Nie ma natomiast informacji czy zamgławianie kwasem podchlorawym również redukuje pozostałości pestycydów. W ramach projektu” Zdrowa Żywność” prowadzone są dwa rodzaje badań. Pierwsze – potwierdzenie, czy przy okazji dezynfekcji wody za pomocą kwasu podchlorawego w wodnym rozładunku można redukować pozostałości pestycydów. Drugie – sprawdzenie czy można też redukować pozostałości pestycydów podczas zamgławiania kwasem podchlorawym.

Badania zostały wykonane w Owocu Łąckim, gdzie były wykonywane testy dotyczące skuteczności dezynfekcji poprzez zamgławianie. Próby jabłek zostały pobrane przez Dr. hab. Jana Błaszczyka, który z ramienia UR w Krakowie nadzoruje badania w Owocu Łąckim. Jabłka odmiany Gala i Ligol zostały podzielone na dwie części. Jedna część zapakowana do woreczka przed wodnym rozładunkiem a druga zanurzona na 5 minut w basenie wodnego rozładunku, gdzie woda była dezynfekowana kwasem podchlorawym.  Z kolei próby jabłek odmiany Jonagored, Gloster oraz dwie partie Golden Delicious zostały pobrane zarówno przed jak i po zamgławianiu. Owoce zostały następnie wysłane do analizy laboratoryjnej w Instytucie Ochrony Roślin – Oddziale Terenowym w Białymstoku, gdzie pod kierownictwem Pani Prof. Bożeny Łozowickiej dokonane zostały bardzo szczegółowe badania pozostałości, aż do 0,0001 mg/kg. Miało to na celu sprawdzenie jak największej liczby pozostałości, które w standardowym laboratorium nie są wykrywane, gdyż poziom detekcja wynosi 0,01 mg/kg.

Wszystkie próby owoców poddane wodnemu rozładunkowi, gdzie zastosowano kwas podchlorawy oraz poddane zamgławianiu suchą mgłą kwasem podchlorawym wykazały niższą zawartość pestycydów niż te, nie traktowane kwasem podchlorawym. W przypadku wodnego rozładunku średnia redukcja pozostałości pestycydów wyniosła 27 proc. a w przypadku zamgławiania kwasem podchlorawym 28 proc. (wyk. 1 i 2).

Wyk. 1. Wyniki badań laboratoryjnych na obecność pozostałości pestycydów w 4 partiach jabłek przed i po zamgławianiu kwasem podchlorawym (średnie wyniki z czterech partii)
Wyk. 2. Wyniki badań laboratoryjnych na obecność pozostałości pestycydów w 2 partiach jabłek przed i po myciu w kwasie podchlorawym (średnie wyniki z dwóch partii)

Największa redukcja została zaobserwowana w przypadku niskiej zawartości pestycydów. Bardzo ciekawe jest to, że zamgławianie kwasem podchlorawym spowodowało redukcję pestycydów nie tylko tych o działaniu kontaktowym ale i tych o działaniu systemicznym. Kwas podchlorawy ma bowiem działanie tylko kontaktowe. Świadczyć to może o tym, że pozostałości środków o działaniu systemicznym pozostają również przez pewien czas na powierzchni skórki.

W ramach projektu „Zdrowa Żywność” prowadzone są również badania nad wykorzystaniem kwasu podchlorawego do dezynfekcji owoców i warzyw w czasie wodnego rozładunku. Wstępne wyniki badań wskazują, że zastosowanie kwasu podchlorawego bardzo redukuje chorobotwórcze dla ludzi bakterie w wodzie oraz ograniczane jest psucie się owoców i warzyw w dłuższym okresie czasu. Jest więc to dobry sposób na ograniczenie strat związanych ze sprzedażą mytych warzyw. Raport z tych badań zostanie opublikowany wiosną 2022 roku.

Autorzy:
mgr inż.
Mirosław Maziarka – Agro Smart Lab, Bio ActiW
mgr inż. Joanna Micek – Menadżer Działu Ochrony Roślin w firmie Agro Smart Lab

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl