yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

 • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
NawożenieAnaliza gleby w uprawie kapusty się opłaca

Analiza gleby w uprawie kapusty się opłaca

Analiza ogrodnicza gleby to koszt około 50 zł/4 ha. Czas rozważyć wraz ze specjalistą firmy Timac Agro – Łukaszem Peroniem, czy opierając żywienie roślin na wynikach analizy chemicznej można zaoszczędzić na nawozach i zbilansować zawartość poszczególnych składników odżywczych w glebie w uprawie kapusty do przechowywania. 

Jak ważne jest badanie i analiza gleby wie każdy, kto produkuje warzywa i prowadzi rachunek ekonomiczny produkcji. Efektywne nawożenie powinno być dobrze zaplanowane i oparte na wynikach badania gleby. Z ekonomicznego punktu widzenia pozwala to uzyskiwać wysoki plon warzyw odpowiedniej jakości, uzupełniając wyłącznie składniki pokarmowe, których rzeczywiście brakuje w glebie – czyli racjonalizować wydatki ponoszone na nawozy. 

Łukasz Peroń (Timac Agro)

Korzyści środowiskowe to ograniczenie obciążenia gleby nadmiarem składników pokarmowych, a tym samym eutrofizacji wód, a jednocześnie zmniejszenie strat składników pokarmowych z gleby. Działanie takie wpisuje się w wytyczne Komisji Europejskiej o zasobooszczędnym stosowaniu składników pokarmowych, a w szczególności azotu i fosforu oraz dodatkowo w akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Efektywnie gospodaruj nawozami. Stop stratom azotu i fosforu!” Dobrze zaplanowane badanie gleby nie jest kłopotliwe i wiąże się z niewielkim nakładem czasu i pracy na pobranie próbek. Ich analiza z reguły też nie trwa długo. 

 

Przy planowaniu nawożenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: uprawiany gatunek, zakładaną wielkość plonu, rodzaj gleby, jej zasobność (na podstawie wyników analizy gleby), produkty na jakich chcemy oprzeć nawożenie, możliwości techniczne i finansowe gospodarstwa. 
Poniżej przykład zaczerpnięty z gospodarstwa produkującego kapustę głowiastą do przechowywania z okolic Charsznicy (woj. małopolskie). Podczas dyskusji padło pytanie, jakie dawki nawozów producent zastosowałby nie robiąc badań gleby. Następnie badanie zostało wykonane i na podstawie tego ułożono program nawożenia pod zakładaną uprawę.

Tabela 1. Wyniki analizy gleby 

Próba pH w H2O N-NO3 P K Mg Ca
mg/dm3 gleby
Kapusta
7,0 37 102 91 162 2170

Nawożenie orientacyjne

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Producent kapusty standardowo opiera się na dwóch nawozach – Eurofertil TOP 51 NPK oraz Sulfammo 23-N-Process. Pierwszy produkt planował zastosować w ilości 800 kg/ha, natomiast drugi w ilości 600 kg/ha. Bilans takiego nawożenia po odniesieniu go do wyników badań gleby (tabele 1 i 2) przedstawiał się następująco:

 • po zastosowaniu nawozów zasobność gleby w azot osiągnęłaby poziom optymalny – ok. 244 kg N/ha (wymagane min. 240 kg/ha),
 • zasobność gleby w fosfor byłaby wyższa od zalecanej – ok. 239 kg P/ha (wymagane min. 120 kg/ha),
 • zasobność gleby w potas byłaby zbyt niska – ok. 315 kg K/ha (wymagane min. 360 kg/ha),
 • siarka byłaby na optymalnym poziomie ok. 129 kg S/ha (wymagane min. 120 kg/ha), 
 • magnez występowałby w dużym nadmiarze – ok. 344 kg Mg/ha (wymagane maks. 150 kg/ha).

Jak widać, przy zastosowaniu nawożenia orientacyjnego sporej części fosforu rośliny nie byłyby w stanie wykorzystać, a dodatkowo nadmiar tego pierwiastka zablokowałby lub ograniczył pobieranie: K, Zn, Cu oraz Fe. Magnez osiągnąłby bardzo wysoki poziom. Straty spowodowane nadmiarem pierwiastków (fosforu czy magnezu) oraz niedobory potasu, wpłynęłyby negatywnie na rachunek ekonomiczny uprawy, a także wielkość i jakość uzyskanego plonu. 

Tabela 2. Nawożenie orientacyjne 

Nawóz Ilość (kg/ha) Zawartość składników pokarmowych

(kg czystego składnika/ha)

N P K Mg S Mezocalc

(Ca)

Eurofertil TOP 51 NPK 800 32 35 133 10 54 67
Sulfammo 23-N-Process 600 138 11 74 30
Razem 1400 170 35 133 21 129 97

Koszt takiego nawożenia zamknął się w kwocie 3330 zł/ha.

 

Poniżej zestawienie, gdzie zastosowano te same nawozy, ale zmieniono ilości w oparciu o wyniki analizy gleby. Obniżenie dawek nawozów Timac Agro oraz włączenie soli potasowej i standardowego azotu z borem dało lepsze zbilansowanie składników, jak również oszczędności finansowe.

 

Nawożenie „pod analizę”

W nawożeniu ustalonym na podstawie wyników analizy gleby również zastosowano Eurofertil TOP 51 NPK oraz Sulfammo 23-N-Process. Pierwszego produktu użyto 600 kg/ha, natomiast drugiego 450 kg/ha. Dodatkowo wprowadzona została sól potasowa (200 kg/ha) oraz uzupełniono azot z borem w ilości 150 kg/ha. Bilans ten przedstawia się następująco:

 • azot w glebie osiągnął optymalny poziom ok. 242 kg N/ha (wymagane min. 240 kg/ha),
 • fosfor był w sporym nadmiarze – w glebie ok. 230 kg P/ha (wymagane min. 120 kg/ha), 
 • potas występował w nieznacznym nadmiarze – ok. 381 kg K/ha (wymagane maks. 360 kg/ha),
 • siarka była na optymalnym poziomie – ok. 117 kg S/ha (wymagane min. 120 kg/ha), 
 • magnez występował w dużym nadmiarze – ok. 343 kg Mg/ha (wymagane maks. 150 kg/ha).

W ten sposób składniki zostały lepiej zbilansowane pod uprawę kapusty głowiastej, późnej z przeznaczeniem do przechowania.  Z racji dużej początkowej zasobności gleby w fosfor, magnez i wapń wynikającej z wieloletniego braku kontroli nad zasobnością gleby pierwiastków tych również w nawożeniu „pod analizę” było więcej niż wymaga kapusta. 
Tabela 3. Nawożenie na podstawie analizy gleby

Nawóz Ilość (kg/ha) Zawartość składników pokarmowych

(kg czystego składnika/ha)

N P K Mg S Ca
Eurofertil TOP 51 NPK 600 24 26 100 7 105,4 50

(Mezocalc)

Sulfammo 23-N-Process 450 104 8 93 23

(Mezocalc)

Sól potasowa 200 100
Nawóz azotowy z borem 150 41 4 2
Razem 1470 168 26 200 19 97 75



Koszt takiego nawożenia zamknął się w kwocie ~ 2950 zł/ha.

 

Bilans

Koszt nawożenia ustalonego na podstawie wyników analizy gleby dał oszczędność rzędu 380 zł/ha w porównaniu z nawożeniem orientacyjnym. Dodatkowo zbilansowany został potas, który występował w niedoborze w przypadku pierwszym.

 

Nawóz to nie tylko NPK, ale także mikroskładniki, a w przypadku produktów Timac Agro także substancje o działaniu biostymulującym wspomagające „pracę” rośliny. Chroniony fosfor (Top-Phos zapobiega uwstecznianiu fosforu w glebie), chroniony azot (ograniczone wymywanie i ulatnianie dzięki otoczce organiczno-wapiennej), wysoko odżywczy wapń w postaci MEZOCALC, ukorzeniacz (PHYSIO+) to zalety nawożenia opartego o produkty francuskiego koncernu.

Dobre odżywienie roślin – szczególnie wapniem – wpływa na poprawę trwałości przechowalniczej kapusty

Należy pamiętać, że stosując nawożenie na tzw. „oko” przez wiele lat traci się kontrolę nad tym co się dzieje w glebie – paradoksalnie wyższymi dawkami często szkodzi się roślinom uprawnym, wpływając negatywnie na wielkość i jakość plonu, ponosząc przy okazji wyższe koszty produkcji i dodatkowo obciążając środowisko. 
W przytoczonym przykładzie plantator, nie znając zasobności gleby, stosował wysokie dawki wapna magnezowego i nawozów fosforowych. Doprowadził w ten sposób do znacznego przekroczenia liczb granicznych dla magnezu, fosforu i wapnia, zaburzając proporcje między poszczególnymi pierwiastkami w glebie i blokując pobieranie niektórych. Wykonując analizę gleby można było uniknąć takiej niekorzystnej sytuacji, której skutki na tym stanowisku będą odczuwalne jeszcze w kolejnych sezonach.

 

Badanie gleby to tylko początek – swego rodzaju fundament dobrego nawożenia. Drugim krokiem jest ustalenie, których pierwiastków brakuje i w jakich ilościach, aby zbilansować nawożenie. Dopiero wtedy należy dobrać produkty, które spełniają nasze wymagania. Zachęcam do stosowania nawozów z dodatkami substancji o działaniu biostymulującym, które wspomagają pracę rośliny i pozwalają w pełni wykorzystać ich wysoki potencjał plonotwórczy. 

 

Wszystkie zawartości pierwiastków w artykule podane są w kg czystego składnika/ha.

 

Opracowanie, zdjęcia: dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak 

 

Artykuł pochodzi z numeru 2/2017 miesięcznika „Warzywa”

 

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl