yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościIle Polska zarobiła na eksporcie towarów rolno-spożywczych? Czego sprzedajemy najwięcej?

Ile Polska zarobiła na eksporcie towarów rolno-spożywczych? Czego sprzedajemy najwięcej?

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld EUR (138 mld zł) i była o około 13% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Jednocześnie import produktów rolno-spożywczych wyniósł 18,9 mld EUR (88 mld zł) i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie 10,8 mld EUR (50 mld zł), o 25% wyższym r/r.

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń–lipiec 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy. Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 21,8 mld EUR (wzrost o 11%), co stanowiło blisko 3/4 (73%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

W okresie styczeń–lipiec 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 8,0 mld EUR, o 20% wyższej r/r. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (759 mln EUR, 2,8 mln ton), produkty mleczne (687 mln EUR, 343 tys. ton), mięso drobiowe (551 mln EUR, 295 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (494 mln EUR, 104 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (419 mln EUR, 83 tys. ton) oraz wyrobów tytoniowych (332 mln EUR, 17 tys. ton).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa przetworów mięsnych i żywca były o 6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 5,7 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

W ramach porównania, przychody z eksportu warzyw (w tym grzybów i przetworów) w okresie styczeń-lipiec 2023 r. ukształtowały się na poziomie o 20% wyższym niż w ubiegłym roku i wyniosły 1,5 mld EUR. Stanowi to 5% wartości całego krajowego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń-lipiec 2023

Źródło: KOWR

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl